Ole Jørgen Veiby, direktør kulde i GK Inneklima:

Som følge av EUs F-gass-forordning skal de tradisjonelle HFK-kuldemediene fases ut av markedet. Nå skjer det en gradvis innføring av nye kuldemedier, som R32 og R-1234ze, med lavere GWP (Global Warming Potential) enn R410, som fortsatt er det mest brukte.
vvs_brandstory
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com