Hvis du har ideer, forslag eller andre innspill til hva VVSforum bør inneholde, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker å gjøre VVSforum så leser- og brukervennlig som mulig. Takk for hjelpen. Ta kontakt med en av oss:

Ansvarlig Redaktør:
Stig Grindahl 
Mob.: + + 47 480 68 283
Epost: stig@vvsforum.no

Redaksjonen:
Tom W.Helgesen
Mob.: 915 16 271
E-post: info@vvsforum.no

Tommy C. Olsen
Mob. 98 11 58 22
Epost: tommy@vvsforum.no

Annonser:
Ketil Sterner
Mob. + 47 957 66 566
Epost: ketil@vvsforum.no

Daglig leder
Stig Grindahl
Mob. 480 68 283
Epost: stig@vvsforum.no

Ansvarlig Utgiver
SG Kommunikasjon AS
Sandesundsveien 2
1724 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
Epost: info@vvsforum.no