Varmepumpe er en velkjent teknologi. Den sparer strøm og gir mye varme, spesielt der energien tas fra bakken. Nå har Oslo kommune strammet til reglene rundt boring av energibrønner som resulterer i full brems. Veldig uheldig, mener Knut Olav Knudsen, forretningsutvikler hos Hitech Energy.

Hitech Energy har base på Sollihøgda i Viken, og er totalentreprenør av varmesystemer basert på fornybar energi og utfører hele prosessen fra prosjektering til overlevering av energisparende varmeløsninger.

- Varmepumpe som henter gratis solvarme fra bakken via en energibrønn er kanskje den mest robuste varmepumpeløsningen vi har i dag, minner Knudsen om. -  Alternativet med varmepumper som henter energi fra luften er heller ikke så dumt, utfordringen er bare at den dessverre er minst effektiv når behovet er størst. Passeringen er heller ikke så enkel, spesielt med tanke på støy og det visuelle. Derfor har bergvarme blitt populært, spesielt nå som vi er i en periode med høyere strømpriser.

Satte bremsen på
Etter mange år med etablering av varmepumper med energibrønner som kilde i Oslo, kom nedturen der krav til geotekniske undersøkelser satte bremsen på for boring av brønnparker med mer enn to brønner.

Knudsen sier det ikke er vanskelig å forstå intensjonen bak kravet, men påpeker samtidig at det rammer hardt, antagelig hardere enn kommunen hadde sett for seg.

-  Med kommunens briller på, så forstår jeg hensikten og kjenner godt til hvorfor. Jeg trenger ikke å utdype det noe mer enn å vise til at et større borettslag i Oslo sliter med setningsskader, der brønnboringen mistenkes å være årsaken.

At brønnboring er årsak til setningsskader, forekommer så sjeldent at man lenge ikke trodde at det var årsaken. Skal man da ramme alle når det er så uvanlig? spør han.

- Det kan være fornuftig med et sett regler brønnboreren må forholde seg til, man må bare ikke stramme så hardt til at det stopper opp.

Geoteknisk kompetanse
Etter mye fokus på kvikkleire som årsak til tragiske ulykker, er heller ikke geoteknisk kompetanse spesielt tilgjengelig.

- I tillegg er ikke alle dataene under bakken offentlig tilgjengelig, ekspertene sitter på hver sin tue med en del data som burde vært delt. Jeg forstår at det er forretning i dette, men det burde vært etablert sterkere insentiver for å samle dette bedre. Sammen har bransjen med varmepumpeforeningen i spissen sendt en forespørsel til kommunen om at vi sammen kan se på hele bildet.

- En annen ting er at det er svært vanskelig å få priser fra geoteknikere, de er gjerne fullbooket i lang tid, derfor blir det nesten umulig å prise dette videre til kundene. Det resulterer i en kraftig brems. Akkurat nå har jeg flere kunder som står midt oppe i dette, og det samme forteller våre konkurrenter, sier han til VVSforum.

Forslag til løsning
- Hva kan gjøres for å få dette til å fungere bedre?
- Jeg sitter ikke på alle svarene, men er ganske sikker på at det kan løses. En mulighet er å dele byen i tre soner som viser hvor det er kritisk, som enkelt kan gjøres på et kart:

* Sone 1, ikke krav til geotekniske undersøkelser
* Sone 2, krav til geotekniske undersøkelser
* Sone 3, ikke mulig å bore

- På denne måten kan hele kravet forenkles og planene sammen med potensielle kunder blir vesentlig enklere for alle parter. Kanskje brønnborerne også burde prekvalifiseres/kurses, undrer han.

- I et samfunn der vi stadig stiller strengere krav til miljøfokus og bruk av energi, er det synd om vi stikker kjepper i hjulene for gode løsninger. Snart skal vi alle kjøre på strøm, da er varmepumpen en god strømsparer. Ve skal ikke se bort fra at strømregningen kan deles på 4 med en god varmepumpe, da blir det fort noe mer til bilen og den nye induksjonstoppen!