Ved Joint Warfare Centre i Stavanger utfører Forsvarsbygg omfattende oppgradering og renovering av eksisterende bygg med en LEAN-basert fremdriftsplan. – Den største fordelen er at vi har full kontroll på byggetiden, sier prosjektleder Kjetil Rødahl.
- Vi i Forsvarsbygg har det siste halvannet året hatt et høyt fokus på det vi kaller god flyt i byggeprosjektene for å forbedre prosjektprosessene i alle faser. For oss betyr dette å benytte filosofi, metodikk og verktøy fra LEAN construction, VDC, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse. Da kontrakten for oppgradering og renovering av Joint Warfare Centre (JWC) ble lyst ut høsten 2020, var bruk av LEAN-metodikk i et sentralt krav. – Entreprenørene har sett en veldig gevinst i å bruke dette selv – I anbudskonkurransen la alle entreprenørene frem en plan for hvordan de ville løse logistikk og fremdrift i prosjektet. Generelt er inntrykket at de store entreprenørene har stålkontroll på dette da de har sett en veldig gevinst i å bruke dette selv. Det ser vi igjen i konkurransene. Alle har et system som virker, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Kjetil Rødahl. Kontrakten med en verdi på ca. 160 millioner kroner ble til slutt tildelt den lokale entreprenøren Backe. – Sunn fornuft satt i system Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført en to dagers samling der alle involverte entreprenørene og leverandørene deltok i arbeidet med å utvikle en detaljert hovedplan. I planen legger vi inn milepæler og hvilket arbeid som må gjøres for å oppnå disse. I dette prosjektet ble dette satt opp helt analogt med post-it-lapper klistret på en tavle. – Å lage en slik plan er en omfattende jobb og den legger utgangspunktet for hele prosjektet. Ved å involvere alle entreprenørene får de et mye sterkere eierskap til planen og de ser avhengighetene av hverandre. Da synliggjør vi samtidig viktighetene av at alle forholder seg til planen slik at vi ikke blir forsinket. Dette er sunn fornuft satt i system, sier byggeleder i Backe Runar Sørheim. Delte bygget opp i soner – Da hovedplanen var ferdig, delte vi bygget delt opp i soner. Så samlet vi gjengen for å planlegge arbeidet i sone for sone og ser på rekkefølgen på når fagene som for eksempel riving, betong, tømrer, elektro, vvs, skal komme inn hvor lang tid de trenger og hvor store soner de må jobbe i. Fordelen med denne måten å jobbe på er at vi finner den gode flyten i en sone først, så gjentar vi den sone for sone, sier Rødahl. Men soneinndelingen er litt mer komplisert i denne typen prosjekter enn i for eksempel boligprosjekter mener byggeleder Sørheim. – I et boligprosjekt kan man gjøre ferdig en leilighet og kopiere den samme fremgangsmåten for de neste leilighetene. I et oppgraderingsprosjekt som dette er det mer utfordrende fordi alle sonene varierer i størrelse og funksjon. Det gjør at vi må jobbe mer kontinuerlig med å beholde flyten i prosjektet, sier Sørheim. Analoge løsninger for et høyteknologisk senter Byggebransjen bruker i dag mange digitale verktøy, og JWC er også et høyteknologisk NATO-senter. Likevel bruker prosjektet her analoge metoder der bl.a. fremdriftsplanen består av post-it-lapper klistret på en tavle. –  I dette prosjektet har vi vært nødt til å utveksle mye informasjon på gamlemåten med papirer og penn. Men folk har vært veldig løsningsorienterte i prosjektet. Til tross for koronasituasjonen har vi hatt tilstrekkelig med folk på riggen til å holde prosjektet i gang, sier Rødahl.