«Hvorfor blir ikke rørbransjen enige om legging av vannrør under bolig?» Denne problemstillingen var utgangspunkt for en prosjektoppgave for studentene Robin A. Coucheron, Frode Lithun, Petter K. Markengbakken og Mads Fjærem i klasse 20KEMNETT ved Fagskolen Innlandet. En rapport som bør ha allmenn interesse for VVS-bransjen, da de konkluderer med at den praksisen som foregår i dag er ulovlig. Og at ingen vil snakke høyt om det! «Vi er i en deltidsstudie som spiller seg over fire a?r, og er alle rørleggere med svennebrev. Vi har hatt et fokusomra?de som har gjort oppgaven svært dynamisk da det ikke er sa? lett a? finne statistikk og fakta rundt emnet. Dette har gjort at vi måtte tenke litt utenfor boksen. Vi har tatt kontakt med flere forsikringsselskaper, organisasjoner, fagbedrifter og redaksjonelle aktører for a? samle nok ra?stoff om emnet for a? gi en god, fyldig og bred rapport. Vi har hatt som ma?l og na? fram til rørleggere og gjøre de mer bevisste på hva de gjør og hvilke konsekvenser det kan fa?. Det finnes veldig lite fagstoff om hvordan va?r problemstilling skal løses», skriver de i sin innledning. Saken fortsetter under bildet: Frode Lithun, Robin A. Coucheron, Petter K. Markengbakken og Mads Fjærem i klasse 20KEMNETT ved Fagskolen Innlandet, er studentene som står bak prosjektoppgaven: «Hvorfor blir ikke rørbransjen enige om legging av vannrør under bolig?»[/caption] Ulike måter å legge rør på I oppgaven har de skrevet om vannskadestatistikk og forskjellige ma?ter a? legge RiR pa?. Ifølge en spørreundersøkelse av ca.300 individer som har en tilknytting til rørleggerfaget, er det mange rørleggere som legger rør pa? ma?ter som ikke kan støttes av leverandørene, konkluderer de. «Sintef har fortalt at legging av RiR i pukk ikke er en godkjent ma?te a? legge rør pa?, noe som vi ser at mange rørleggere gjør i dag. Vi vet ved hjelp av vannskadestatistikk at det er en del vannlekkasjer, men vi vet bare om de som blir rapportert inn. De skadene som skjer under huset, vil ikke være like lett a? oppdage. Her er det nok store mørketall. Finnes det en annen ma?te a? legge rørene under huset pa? som er godkjent?» Dette har de sett nærmere på i rapporten, som viser at det ikke er sa? lett for handverkerne a? alltid vite hva som er lov eller ikke na?r leverandører og eksperter ikke er enige eller er usikre pa? hva som er rett og galt. Rørene legges i pukk Videre skriver de følgende: «Det som ofte gjøres i dag hvis man skal unnga? a? legge vannrør i vegger, er a? legge rørene i pukk/singel under boligen sammen med bunnledningen. Dette er ifølge Sintef ikke godkjent pga. ringstivelsen til varerøret pa? RiR ta?ler ikke belastningen av a? ligge under pukken og kan derfor bli skadet og hindre at man kan skifte ut innerrøret, med mindre du bruker rør som er egnet til det eller legger rørene inni et annet hardere rør som f.eks PE-Rør, PP eller PVC.  (ved a? legge RiR under huset blir det lagt i et singel-lag og blir komprimert før grunnmur støpes over. Tyngden pa? huset samt setningskrefter kan skade røret ved at ringstivheten ikke makter de eksterne påkjenningene.) Et annet alternativ som blir gjort er a? legge rørene i isoporen under betongen. Her skjærer man enten ut med kniv/sag eller man kan bruke el-kniv med eller uten verktøy som er tilegnet RiR. Men her syndes det mye. Dette er nok mer pga. uvitenhet enn slurv, for ifølge Sintef skal disse rørene klamres som normalt selv om de ligger i spor som er tilegnet RiR. Dette fordi sporene hindrer sidelengs bevegelse av RiR, men ikke frem og tilbake ved f.eks omtrekking av RiR. Problemet her er at klammer som passer til dette bruket (a? feste varerør i isoporen) eksisterer ikke i dag hos noen av leverandørene. Leverandørene er ikke klar over denne utfordringen og har derfor ikke klammer som er tilpasset dette bruket. Her er ikke leverandørene enige med Sintef, men ingen kan heller fremlegge hvordan man da legger RiR under gulvet pa? en godkjent ma?te og ingen av dem har en godkjennelse pa? dette» Det kommer også fram at de har forespurt Sintef direkte om hvordan man kan gjøre dette, men hevder de ikke klarer a? fa? et skikkelig svar. De har ogsa? tatt kontakt med flere instanser anga?ende dette (Armaturjonsson, Roth, Uponor, LK, Rørentreprenørene, Sintef, Finans Norge) uten a? fa? klare svar pa? hva som faktisk er godkjent. Det er ogsa? lite informasjon a? hente fra teknisk forskrift, bruksanvisninger og ellers lignende fagmateriell, skriver de. Mange vannskader Rapporten viser til at Ifølge Finans Norge (2021) er det en del vannskader pa? skjulte vannrør av typen RiR. Men det er ikke tallene som er mest skremmende, men at dette er kun de skadene som er meldt inn til forsikringsselskap, skriver de: «Mørketallene pa? skader under bolig er ifølge Finans Norge høye, da sma? lekkasjer her aldri blir funnet ut av da vannet dreneres bort i pukken. Det finnes veldig mange som ikke har funnet ut av lekkasjen/skaden før det er installert vannma?ler i boligen og dette er lekkasjer som kan gjøre større ødeleggelser over tid og ikke minst gi urent drikkevann. Dette er i tillegg veldig kostbare skader da det som regel er mye gulv som ma? bort for a? komme til skaden.» Og videre at det er snakk om svært høye beløp som går bort i noe som kanskje kunne vært unnga?tt med mer informasjon til ha?ndverkeren fra leverandørene. Håndverkernes monteringsvaner I forbindelse med innhenting av ra?data og stoff rundt dette med a? legge RiR i boliger, gjorde de en spørreundersøkelse for a? kartlegge handverkernes meninger, vaner og ønsker. Av svarene de fikk, trekker vi ut følgende: * 54 prosent er positive til å legge RiR i isoporlaget til bunnledningen, mens 22,2 prosent er negative. * Nær 50 prosent av de spurte, mente at den beste måten å legge å legge RiR på, er i stenderverk, vegger og tak. 32 prosent mente i singel med bunnledningen, og 18 prosent i selvlagde spor i isoporen over bunnledning (varmekniv). * På spørsmål om hvordan de legger RiR i hovedsak i boliger, var svaret slik: 77,5 prosent i vegger og tak, 20,3 prosent i singel med bunnledning og 0,2 prosent i selvlagd spor i isoporen med varmekniv. Oppgaven lot også deltagerne fritt kommentere sine mening om de ulike måtene å legge rørene på, som viser stor uenighet om verdien av en ny og gjerne standardisert ma?te a? legge rør i rør pa?. Videre skriver de: «Det som er sikkert er at for a? legge rør i rør pa? en sikker ma?te og innenfor lovens krav sa? mangler det essensielle momenter for a? bli en realitet og bli sett pa? som en akseptabel leggema?te i teknisk forskrift - som for eksempel egnede klammer og leggeanvisninger. Konklusjon Hva er så konklusjonen etter denne fordypningen? Hvordan kan man egentlig legge vannrør under gulv i en bolig og samtidig ha ryggen dekket som rørlegger? De skriver følgende: «Etter a? ha snakket med leverandører, Rørentreprenørene Norge, VVSForum, andre rørleggere, forsikringsbransjen og ikke minst Sintef, sta?r vi igjen med flere avklarende samtaler, men ingen som vil gi noe skriftlig dokumentasjon pa? det de har sagt. Sintef slo fast at a? legge RiR i pukk/singel ikke er lovlig, samt at RiR ma? klamres hvis det skal legges i isolasjon. Pr i dag er det ifølge spørreundersøkelsen va?r ca 20% av rørleggerne som deltok som legger RiR i pukken/singel under boligen, og ca 18% som legger det i isolasjonen i gulvet. Det er blitt veldig "Inn" med el-kniv etter en reportasje i VVSForum selv om det eksisterte før den tid, og det kan virke som om flere begynner med dette. Det som er problemet, er at ifølge Sintef ma? disse rørene klamres med egnede klammer i isoporen selv om de blir lagt i spor som er tilpasset røret. Men det er ingen leverandører som lager klammer til dette. Na?r vi spør leverandørene, er det lite konkrete svar a? fa?. Noen leverandører velger a? ikke svare i det hele tatt, noen mener Sintef tar feil og noen svarer sa? enkelt som at dette var de ikke klare over, men skal ta det opp i systemet og gi tilbakemelding. En tilbakemelding som ikke kommer. Dette har stagnert oss en del i arbeidet va?rt, men samtidig motivert til a? finne ut av det. Vi har derfor jobbet sommeren igjennom ogsa? for a? kunne prøve a? fa? inn flere skriftlige svar med dokumentasjon fra ba?de Sintef og leverandører. Det ser ut som om vi har gravd opp et tema som er sa?pass i en gra?sone at det er ingen som egentlig vil snakke om det, men heller bare fortie det slik som det er. Er dette et sa? alvorlig tema som gjør at leverandørene kan ga? fri fra garanti uansett hva som skjer? Er det en intensjon bak dette eller er det bare vi som tror vi har en større fisk pa? kroken enn vi egentlig har? Til syvende og sist ga?r dette ut over rørleggeren som fa?r skylden hvis det skulle være noe som går galt, da han ikke har lagt rørene pa? lovlig vis selv om han har gjort det i beste tro.

Konklusjonen er at vi ikke har noe å konkludere med - ettersom vi kun har fa?tt muntlige svar. Sintef mener det som gjøres ikke er etter godkjenninger, men leverandørene sier imot. Uten info svart pa? hvitt er det ingen som vil prate mer om dette og det er i alle fall ingen som vil gi oss det de har sagt skriftlig.» Last ned rapporten her Semesteroppgave Norgesgruppen (2) (1)

Prosjektoppgaven avsluttes med følgende spørsmål: Statistikkene viser at det er en del feil og store kostnader rundt dette, men er det noe man kan fa? gjort noe med? Kan man fa? rørleggeren inn pa? trygg grunn igjen, eller er denne saken dømt til a? bare fortsette a? være i den fortiede gra?sonen og havne i VASK-statistikken som «Ha?ndverkerfeil»?