Torkild Korsnes er daglig leder hos rørleggerbedriften K Lund AS i Trondhjem, han er styreleder hos Rørentreprenørene Norge og nestleder i Byggenæringens Landsforening (NBL). Uansett hvilken hatt han har på, er han veldig klar på at tiden er overmoden for å finne en felles og åpen varedatabase. Som VVSforum har omtalt i flere artikler, er det igangsatt et arbeid som skal forme fremtidens varedatabase i VVS- og VA-bransjen. Bakgrunnen er at dagens eksisterende varedatabaser - som eies av grossister, kjeder og kommersielle aktører – ikke har en felles struktur. Dataene som er tilgjengelig er i tillegg svært mangelfulle og fragmenterte gjennom hele verdikjeden, både på tekniske egenskaper, logistikk og dokumentasjon. - Slik kan vi ikke ha det, understreker Korsnes. Les også: Ønsker å opprette en åpen varedatakanal direkte fra produsent til sluttbruker Les også: Vil sette fart på samordning av digitale varedatabaser - Kan ikke konkurrere om fakta! Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor dette ikke er løst for lengst, og låner gjerne et uttrykk fra BNLs adm.dir. Jon Sandnes: «Vi må digitalisere, og det må vi gjøre sammen». – Jeg tror nettopp at det har vært jobbet for lite sammen og for mye hver for seg på dette området. Ulike aktører har puslet litt her og der, teknologien har kanskje vært litt underutviklet osv., som har resultert i spede forsøk. Les også: – Dette er et av de viktigste prosjektene i VVS-bransjen i moderne tid Han påpeker at dette ikke et konkurransespørsmål, og at alle aktører derfor burde legge pengene i en felles pott og fikset problemstillingen. - Vi driver i en veldig konkurranseutsatt næring, hvor vi må konkurrere på mange ulike nivåer. Det mener jeg har bidratt til den situasjonen vi diskuterer nå. Vi har rett og slett holdt kortene litt for tett inntil brystet fordi næringen er vant til å tenke konkurranse framfor samarbeid. Men dette er et felt på lik linje med HMS som det ikke skal konkurreres på. Dette er en hygienefaktor vi bare må få på plass, så må vi heller konkurrere om kundens gunst på andre områder – som kvalitet, service, leveringsdyktighet osv. Men ikke fakta om produktene! En krevende øvelse Han understreker samtidig han at det ikke blir en enkel øvelse å få en velfungerende struktur på plass. - Det mest krevende er nok å finne hva vi skal dokumentere; altså å skille hva vi ha med fra hva som er kjekt å ha med. Når det er definert, må det som blir dokumentert være lett tilgjengelig og det må være helt korrekt og presist i sanntid.  Og ikke minst; det må være søkbart/lesbart. Han trekker fram følgende eksempel på hvordan en slik database bør fungere i praksis: - Om vi skal reise et BREEAM Outstanding-bygg, er det mange produkter som ikke tilfredsstiller denne standarden. Da må vi kunne vaske søket etter gitte kriterier og krav for raskt å kunne finne egnede produkter. Denne informasjonen er kanskje tilgjengelig i dag, men er i et format som ikke fungerer. Og husk at all den tiden vi bruker på slik, ikke er produktivt.. Nå kommer sirkulær økonomi for fullt,  som krever god dokumentasjon og dermed vil aktualisere denne problemstillingen ytterligere. Vi har ingen tid å miste. Fordomsfull kritikk Korsnes mener dette arbeidet også er viktig for byggebransjens renommé utad. - Vi snakker om landets største fastlandsbransje, en fantastisk bransje som får altfor lite honnør i forhold til hva den betyr for landet. Bare se hva byggenæringen har bidratt med for  å holde hjulene i gang det siste året, og med det hindret at alt har kollapset. Likevel møter vi fordomsfull kritikk i stedet for honnør. Jeg tror vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi ikke får dette på plass, da underbygger vi et inntrykk av en bransje som ikke klarer å være i takt. Det er dumt av oss!