56-åringen startet i produksjonen hos Høiax som 18-åring. Da han fikk lastebillappen kjørte han ut varer, var innom innkjøpsavdelingen og andre deler av driften. Han skaffet seg bred erfaring før han 1. oktober 2000 overtok toppstillingen. Samme året inngikk Høiax avtale med Lislebygg Eiendom A/S om å flytte produksjonen og administrasjonen til 15.000 kvadratmeter i Trippeveien på Lisleby utenfor Fredrikstad – der de fortsatt har hovedkontor og produksjon. Etter flyttingen, ble produksjonen åttedoblet. Under Buskovens tid har Høiax tidoblet omsetningen, aldri gått med underskudd og stort sett hatt 10% overskudd eller mer.

Når han i dag ser i bakspeilet, føles det helt riktig å takke for seg.

- Vi har vokst fra å være en lokal håndverksbedrift til en innovativ bedrift som har verdensledende teknologi innenfor rustfrie varmtvannsberedere. Høiax har bygd et fundament som ikke er avhengig av meg. Vi har mange dyktige mennesker og et robust konsept, så det er overhode ikke noe dramatikk i min avgang, understreker han. 

Mange ulike epoker

Selskapet har vært gjennom en rekke ulike epoker i Buskovens regjeringstid.  Først overtok danske Metro Therm-gruppen Høiax, før svenske NIBE Industrier AB kjøpte både det danske og det norske selskapet i 2003.

- Det jeg vil si har vært bra med både Metro og Nibe, er at de har en organisasjon som i stor grad utvikler og skaper verdier der bedriftene er. I hvert fall har det vært sånn fram til nå. Og det har vært avgjørende for meg at vi har hatt muligheter til å utvikle både bedriftskultur og produkter og systemer uten å være bundet på hender og føtter.

Han trekker spesielt fram etableringen av Høiax Systems i 2005 som en svært viktig og riktig strategisk beslutning, hvor de bakte inn varmepumper i porteføljen.  

- Vi solgte varmepumpe sammen med gulvvarmesystemer og etter hvert også tappevannsystemer for å gjøre konseptet mer interessant og aktuelt. Det lyktes vi svært godt med.

-  Det var en tanke som jeg gikk med i et par, tre år, før jeg diskuterte den med teknisk direktør Arne Vold-Johansen om muligheten til å utvikle et slikt konsept. Dermed startet vi opp i Oslo, der vi hadde den første avdelingen, og ansatte noen folk til å jobbe med konseptet. Det visste seg snart å være veldig bærekraftig med systemsalg, som har vært med på å balansere omsetningsvekst og lønnsomhet i forskjellige tider.

Gjennom hele Buskovens «regjeringstid», har Høiax bygd produksjon og investert i utvikling og automasjon.

- Da jeg tok over, var det flere aktører og produsenter av beredere i Norge, mens det i dag kun er to produsenter igjen. Det viser både at konkurransen er knallhard og at vi har tatt menge riktige valg underveis. 

Enormt marked

Han er ikke i tvil om at de rustfrie, langlevende berederne har et enormt, globalt markedspotensial som ennå ikke er utnyttet.

- Høiax har noen produkter som er relativt uvanlig i verden, fordi det er rustfritt og svært bærekraftig – og det oppleves enkelt å installere fordi det er så lett. Det bør være enorme muligheter fremover på eksportmarkedet. Så jeg håper at man griper for den muligheten og ikke blir blindet av en midlertidig konjunkturnedgang. For selv om markedet nå er inne i en dupp, vil det snart vokse igjen. Og jeg vet av erfaring at det i nedgangstider er fullt mulig å ta markedsandeler og posisjonere seg for en opptur.

- Vi har i min tid opplevd to, tre tøffe år hvor omsetningen har falt mye. Men ut av det har vi kommet styrket fordi at man ikke har fått panikk og mistet hodet. Jeg er sikker på at det går bra denne gangen også, og man blir jo litt mer robust hver gang man må jobbe seg gjennom tøffe tider. Jeg håper Høiax fortsetter å ha lokal forankring med internasjonal tankegang.

- Hva tenker du har vært det morsomste i din periode som leder?

- Jeg kom fra en tid hvor vi hadde så lite penger at vi måtte trekke om kontorstolen da den ble slitt, til at selskapet har fått økonomiske muskler til store investeringer. Men det jeg først og fremst vil trekke fram, er at jeg har bidratt til å bygge en god kultur sammen med mennesker. Det handler om å vinne sammen, ikke alene. ”Litt bedre, hver dag, sammen” har vært et slags ordspråk og en leveregel på Høiax.

- I tillegg har vi vært gode på å sysselsette mennesker med tilretteleggingsbehov, for at de skal få komme ut i arbeidslivet og bidra. De fleste gjør en strålende jobb når de får muligheten. Men tilrettelegging gjelder også øvrige ansatte. Mange har blomstret ved at de har fått muligheten til å gjøre noe helt annet enn det de har vant å gjøre tidligere. Slikt har vi alltid hatt en bra kultur for, og det håper jeg vedvarer. Akkurat det, er jeg stolt av å kunne etterlate meg.

Han påpeker samtidig viktigheten i at de har levert sterke resultater gjennom mange år, som er en forutsetning for suksessen.

- Også det er et bevis på god samhandling og en kultur hvor man setter høye mål. Ikke bare mål om høyest mulig omsetning, men at det skal være god lønnsomhet. Og med det mener jeg lønnsomhet for alle interessepartnere:  Det vil si ansatte, aksjonærer, selskapet og kundene.

- Vi har vært gjennom krevende og svært dyre og automatiseringsprosesser for å komme dit vi er i dag . Men du må i tillegg ha folk internt med mye kunnskap om mange ting for å lykkes. Samtidig må man ha en iboende teknisk lidenskap for å kontinuerlig jobbe med forbedringer. 

- Men alt har kanskje ikke bare vært gøy?

- Jeg har alltid vært vant til å jobbe mye, så dette har vært en livsstil. Men det er selvsagt ikke slik at hver dag har gått på skinner. Det har vært utfordringer og problemer som har måttet diskuteres og løses med de ansatte. Og innimellom har jeg nok vært utålmodig, når det ikke har gått så fort som man har ønsket. Men alt i alt, overskygges dette av de positive opplevelsene. Og det er alt det positive jeg tar med meg. 

Godt mottatt av rørleggerne

- Hva tenker du om Høiax sin rolle og posisjon i VVS-bransjen gjennom din tid?

- Den mottakelsen vi har fått av rørleggerne, har vært en stor tilfredsstillelse. Å gjøre hverdagen enklest mulig for rørleggerne, har alltid vært viktig i produktutviklingen.  

Han er også overbevist om at selskapets rolle som direkteleverandør har vært av avgjørende betydning.

- Selv om vi var mye mindre enn konkurrentene og hadde mye mindre ressurser tilgjengelig da jeg tok over, var jeg tydelig på at vi fortsatt skulle være en direkteleverandør. Det er jeg sikker på har vært en styrke for Høiax, spesielt da vi introduserte systemvarene. Vi kunne ha fått distribusjon via en stor grossist, men da hadde vi ikke vært herre over utviklingen selv, for der var det allerede mange øvrige merker. Vi ønsker å være med fra utvikling og helt frem til rørlegger med færrest mulig ledd imellom.

- Det er etter det jeg kjenner til ingen andre aktører i Norge som produserer selv og har den brede produktrangen som oss, og samtidig er direkteleverandør. 

Ser fram til en lang sommerferie

Dermed er et langt kapittel lukket for Thomas Buskoven. Blikket er rettet framover, og han gleder seg til nye, spennende utfordringer.

- Jeg har aldri hatt fri en hel sommer, så det ser jeg veldig fram til. Så får jeg bruke tiden godt til å finne veien videre. Jeg har mange år igjen i yrkeslivet, og har allerede fått noen henvendelser.

- Men som sagt; nå skal jeg først og fremst nyte sommeren!