– Det har vært veldig gøy å være med på den første runden av Ingeborg-nettverket sitt mentorprogram. Jeg har hatt en mentor med verdifull erfaring fra bransjen og som har passet meg bra, og det har vært givende å være med på, forteller Emilie Bjerke, markedssjef i Grohe.

Ingeborg-nettverket er ferdig med den første runden av sitt mentorprogram og er nå i gang med å rekruttere deltakere til et nytt kull. Comfort-Kjeden og Bademiljø er gullpartnere i Ingeborg-nettverket, og kjedenes administrerende direktør, Kari Øgle Kjensberg, har deltatt i mentorprogrammet som mentor for Bjerke.

– Jeg har stortrivdes som mentor for Emilie og det har vært veldig lærerikt å være med på. Man blir aldri ferdig utlært og det å kunne dele erfaringer med andre i bransjen har vært verdifullt også for meg som mentor. Vi har kommet så godt overens at vi vil fortsette å møtes etter at mentorprogrammet er over, og fortsette å bruke hverandre som sparringspartnere og gi hverandre litt feedback i arbeidshverdagen, sier Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Bademiljø og Comfort-Kjeden.

Bjerke sier at det har vært fint å ha dialog med Øgle Kjensberg, og de har hatt både fysiske og digitale møter annenhver måned.

– Jeg har fått verdifulle innblikk i bransjen av å snakke med Kari, og vi har også diskutert ekte problemstillinger som jeg har fått innspill på og løsningsforslag til. Kari har også vært veldig flink til å følge meg opp og høre hvordan det gikk med problemstillingene vi diskuterte.

Bjerke forteller videre at de begynte sitt første møte med å ta en personlighetstest og dele resultatene med hverandre. Slik fikk de se hvilke områder de var like på og hvor de var forskjellige, noe som ifølge Bjerke gjorde at de ble godt kjent og at det ble lettere å gi tilbakemelding til hverandre. 

Mange karriereveier i VVS-bransjen

Bjerke påpeker at mentorprogrammet til Ingeborg-nettverket har gitt henne mer innsikt i bransjen og at det har vært en god hjelp for å bygge nettverk.

– Det er en veldig fin mulighet, og du får være i kontakt med toppledere i bransjen som gir deg tid og oppmerksomhet til å spørre om det du lurer på.

Bjerke trives godt som markedssjef i Grohe, men poengterer at hun også vil opp og frem. Med mange forskjellige stillinger og karriereveier i VVS-bransjen er det gode muligheter for det.