Aalen og Buskoven gleder seg over at stadig flere rørleggere begynner å bruke systemet, og at det er blitt brukt i en rekke prosjekter, både mindre og større. 

Samtidig legger de ikke skjul på at det har vært en vei å gå for å få et skikkelig fotfeste i det norske markedet. 

- Selv om våre konkurrenter har hatt en høy markedsandel i Norge, har vi hele tiden jobbet målrettet og hatt stor tro på løsningen. Ikke minst med tanke på hva Viega står for av kvalitet, innovasjon og sikkerhet, og hvilken høy standing selskapet har internasjonalt. 

- I tillegg er det selvsagt en krevende logistikk å være direkteleverandør, som vi har måttet håndtere i konkurranse med grossistene. Men kundene er fornøyde, og forteller oss at vi gjør mye riktig. 

En konservativ bransje

At rørleggerbransjen er en konservativ bransje og at mennesker er «vanedyr», er også et kjent fenomen de har måttet utfordre. 

- Ja, det skal en del overbevisning til for at rørleggerne skal bytte ut noe de har benyttet i mange år. Men når de først har erfart hvordan det er å jobbe med Viegas systemer, er det lett å la seg begeistre. Det er enkelt å bruke, og det er trygt i bruk. Selv om noen fortsatt jakter på billigste pris, er det heldigvis flere og flere som erkjenner at det som skal installeres i et bygg og som skal stå i mange tiår, må holde vann – bokstavelig talt, poengterer Buskoven. 

- Det begynte å løsne for alvor i fjor, hvor vi hadde en betydelig vekst. En vekst som har fortsatt dette året, til tross for at markedet generelt har hatt en nedadgående kurve. Kanskje er det det at rørleggerne nå har bedre tid til å vurdere nye ting, som har gitt oss en oppside, resonnerer han. 

- Vi sier ikke at de andre gjør en dårlig jobb, men vi har stor tro på det vi gjør. Og at markedet går ned og konkurrensen spisser seg til, gjør at vi alle må skjerpe oss ytterligere.

Bringer kompetanse inn i bransjen

Parallelt med at Høiax har gjort Viegas systemer tilgjengelige for det norske markedet, har kompetansetilsiget gått hånd i hånd. 

- Ja, for oss er kompetansen det grunnleggende. Vi ønsker å løfte kompetansenivået i bransjen, presiserer Aalen. 

- Det er helt avgjørende at vi blir oppfattet som seriøse og innovative, og at markedet forstår at vi er kommet for å bli. Viega sitt fokus er: Energieffektivitet, drikkevannhygiene, raske og lønnsomme installasjoner med lang levetid.

Begge understreker at de ikke på noen måte har tenkt å lene seg tilbake i selvtilfredshet, selv om de nå har tatt et godt jafs med markedsandeler. 

- Ja, vi skal være en terrier som hele tiden utfordrer produsenten, for å gjøre oss enda bedre på det norske markedet. Også det er litt av min rolle, sier Aalen.

Det handler om å hele tiden være framoverlent og dyrke utvikling og innovasjon. Det som er bra i dag, er ikke nødvendigvis det markedet vil ha i morgen, minner de om. 

- Og alle grossistene bør sette pris på at vi kan bidra til å løfte kunnskapsnivået til rørleggeren, det tjener vi alle på. 

Buskoven er samtidig klar på at Høiax fortsatt er en utfordrer her til lands med sin Viega-satsing.

Skøyteteknikk vs klassisk diagonalgang

Aalen har tidligere hatt et innlegg hos VVSforum hvor han tar for seg fordelene med pressfittings, som han beskriver som et 100 prosent trygt rørsystem. Han skrev også at det er en gammeldags måte å lodde kobber, og vi i bransjen trengte en oppdatering av kompetanse. I tillegg mente han at innstikksmalen burde fjernes helt for å bedre situasjonen for rørleggere, og at produsenter av pressfittings, leverandører og grossister må samarbeide om forenkling av montasjemetoden.

Et samarbeid han fortsatt etterlyser.

- I tillegg bør montasjeanvisningen til noen produsenter endres, slik at den ikke er så bombastisk som i dag, men gir valgfrihet om man vil bruke innstikksmal eller ikke.  

- Hvorfor skal vi ha fordel når vi ikke stiller krav til innstikksmal når de andre må ha det, spør han retorisk og fortsetter med å trekke paralleller til idretten. Når bransjen har gått over til skøyteteknikk, kan ikke noen tviholde på klassisk diagonalgang. Det er jo om å gjøre å komme først i mål. Sikkert og trygt. Effektivitet og tillit til eget arbeid er viktig i rørleggerfaget. Det er ingen forskjell på M-press profil som grossistene selger eller V-press profil som vi selger med hensyn til innstikksmal eller ikke. Vi må være åpne, se endringer ute hos rørleggerne, og vi håper Heidenreich, Ahlsell og Brødrene Dahl utfordrer produsentene på dette. Særlig når flere har ulik montasjeanvisning, sier Aalen. 

- Når et opplæringskontor i rørleggerfaget i en undersøkelse fant ut at kun 5 % benyttet innstikksmalen på byggeplasser, er dette et stort tankekors fordi dette var erfarne lærlinger ute i bedrifter. Opplæringskontorene følger montasjeanvisninger, men det blir fort problematisk når de er forskjellige. En bevisstgjøring er viktig, men det er rørleggerbedriftene selv som bør bestemme hvilken metode de vil bruke. Tusjstreken er på samme stedet, om du har brukt delen du skal presse med som mal, eller innstikksmal i forkant. Vi må stanse feilaktig omdømme om pressfittings som er uheldig for alle i bransjen. Jeg er helt sikker på at andre land og markeder har samme problematikk, sier Aalen.

Thomas Buskoven påpeker til slutt at det fortsatt er langt igjen før Viega-systemene har samme standing i det norske markedet som etablerte merkene. Men at de er på god vei.