– Helt fantastisk. Det Høiax bidrar med, både av penger og engasjement, er flott, sier Anders Tufte, Regnskogfondets seniorrådgiver for bedriftsmarkedet. 

Høiax har vært beskytter av regnskogen siden de inngikk partnerskap med Regnskogfondet i 2017, og har årlig gitt økonomisk bidrag øremerket hindring av avskoging. Nå har de økt engasjementet ytterligere. Ikke bare gjennom et høyere beløp, men også ved å markedsføre og framsnakke Regnskogfondet i sine kanaler. 

- Anders var sammen med oss under VVS-dagene, der vi hadde store skjermer som informerte om Regnskogfondets arbeid og viktigheten av å bevare regnskogen. I tillegg har vi skjermer på våre avdelinger i Trondheim, Oslo og Fredrikstad hvor det snurrer innslag om Regnskogfondet kontinuerlig, forteller Høiax’ markedssjef Cecilie Eriksen til VVSforum.

- Vi har også trykket opp Regnskogfondets logo på emballasjen til både 200- og 300 liters CONNECTED-beredere vi sender ut. På den måten kan vi spre oppmerksomheten og kunnskapen om dette viktige klimaarbeidet. I tillegg er våre el-biler profilert med Regnskogfondets logo med en tekst som sier «Høiax støtter Regnskogfondet».

- Høiax CONNECTED er et smart produkt som bidrar til det grønne skiftet ved å utnytte strømnettet på riktige tider, så det er ideelt i forhold til samarbeidet med Regnskogfondet, påpeker kommersiell direktør Hans Wernersen. 

Bidrar til økt beredskap

Tufte forteller at Regnskogfondet får støtte av Norad og UD, men at det som regel er øremerkede midler. Bidragene fra bedrifter, er derimot frie midler, som gir dem viktig fleksibilitet. 

- Det vil si at når Høiax støtter Regnskogfondet, gjør det oss kapable til å agere på ting som skjer. I 2019 var det for eksempel masse skogbranner i Amazonas. Da kunne vi bruke de frie midlene aktivt på tiltak som måtte iverksettes umiddelbart. 

- Og det som er gjør samarbeidet med Høiax spesielt, er at de – i tillegg til den økonomiske støtten – også engasjerer sine egne kunder og samarbeidspartnere. Gjennom det gjør de flere oppmerksomme på viktigheten av beskyttelse av regnskog som et av de viktigste tiltakene for å bremse klimakrisen og temperaturøkning globalt. Så det arbeidet Høiax gjør, er en stor fordel for oss. 

- Ja, vi håper vi skal inspirere andre til å bli mer klimabevisste, og sender gjerne en utfordring til VVS-bransjen om å ta ansvar for å en bærekraftig klode.

Kan gjøre en stor forskjell

Tufte minner om at dersom Høiax sin innsats kan påvirke andre bedrifter til å følge deres eksempel, vil resultatet bli formidabelt.  

Og den beste motivasjonen man kan få for å støtte Regnskogfondets arbeid, er å være klar over hvilken innvirkning regnskogen har på livene våre. Og ikke minst på de kommende generasjoner. 

Du kan lese alt om regnskogen og Regnskogfondet her, men vi kan nevne at selv om regnskogen bare dekker 6 prosent av jordas overflate, er det her mellom 50 og 80 prosent av alle de forskjellige dyreartene på landjorda finnes.

- Når denne regnskogen hugges, forstår vi at mange arter blir utrydningstruet. Dette endrer økosystemet vi alle er avhengige av dramatisk, så vi mennesker sager egentlig over den greinen vi sitter på, sier Tufte. 

Et annet element i støtten Høiax og andre bedrifter gir, er at det også beskytter menneskerettigheter. 260 millioner mennesker bor i og tett på verdens regnskoger og er avhengige av skogens ressurser i dagliglivet. Om lag 60 millioner av dem er urfolk.

Tufte trekker også fram klimapåvirkningene, ved at regnskogen spiller en viktig rolle for å skape regn og levelig vær over hele kloden. Det vil si; også i Norge. 

- Med mindre regn, vil jorden tørke inn og vi vil få et problem med matproduksjon pga. klimaendringene. Dessuten er det mange kreftmedisiner og andre livsviktige medisiner som kommer fra regnskogen - den er i realiteten verdens største apotek. Det er med andre ord svært mange gode grunner til å beskytte regnskog.

Ekte engasjement

Tufte forteller at de er selektive på hvilke selskap de inngår partnerskap med. Vi har en intern prosess for gjennomgang av selskapet, og vi ønsker å samarbeide med selskaper som er genuint interessert i å beskytte miljøet. Etter gjennomgangen er det opp til ledelsen, som tar den endelige avgjørelsen.

Regnskogfondet skal ikke inngå økonomisk samarbeid med bedrifter/organisasjoner som gjennom sin kjernevirksomhet er i direkte konflikter med urfolk og skogfolk i regnskogland eller som avskoger eller degraderer regnskog som en direkte del av sin kjernevirksomhet. Regnskogfondet skal heller ikke samarbeide med aktører som inngår i verdikjeder med avskoging eller avskogingsrisiko som ikke aktivt arbeider for å stanse tropisk avskoging hos sine underleverandører.

I henhold til Paris avtalen så må utslippskutt skje både ute og hjemme.  Regnskogfondet kan, som en miljøorganisasjon ikke stå inne for eller selge klimakvoter som flytter utslipp til Regnskogland istedenfor å kutt i Norge.  Å bare se på klimaeffektene av skogen vi verner underkommuniserer alle de andre utrolig viktige funksjonene regnskogen har i tillegg til å være en av verdens største karbonlagring og -fangst «anlegg», som f.eks. biomangfold. Å plante trær er bra, men nyplantet skog har ikke det samme biomangfoldet som gammel urskog.

Mange kan bidra litt

Buskoven understreker at bidraget fra Høiax selvsagt bare er som en dråpe i havet å regne i forhold til å redde regnskogen, men minner samtidig om at dersom alle gjør litt, så vil det monne. 

- Akkurat den holdningen er det vi ser etter, repliserer Tufte. -  Å få flere til å tenke i samme baner. Da har vi en mulighet til å gjøre noe konkret. Vi har mange suksesshistorier som forteller at det faktisk nytter å redde regnskog – noe som er en billig og effektiv måte å gjøre klimatiltak på. For hver solgte Høiax CONNECTED som selges, unngår man at 7 tonn CO2 slippes ut i atmosfæren! 
- Og det Høiax gjør ved å integrere det i produktene sine, viser jo at dette er et genuint og ekte engasjement – og at de tar eierskap til klimasaken framfor at de gjør det med ambisjon om å selge flere produkter.

Vil fortsette å øke støtten

- Da vi overleverte vår første sjekk pålydende 20.000 kroner i desember 2020, påpekte vi at dette var en start, og at målet er å øke den støtten kontinuerlig. Det står vi fortsatt inne for. Vi kommer helt sikkert til å selge enda flere CONNECTED-beredere inneværende år, og med det vil også summen øremerket Regnskogfondet øke. Men vi ønsker også å se om vi kan finne andre måter å bidra på.