- Det gir kundene valgmuligheter mellom magnetventiler og kuleventiler. Hvilken type man velger, har gjerne med egen erfaring å gjøre. Noen sverger til magnetventilen, andre til kuleventilen, selv om de i dag er forholdsvis likeverdige i forhold til design og funksjonalitet. Selvmosjonering er nå blitt en selvfølge på alle nye ventiler, uavhengig av type, poengterer Rypdal.
 

Praktiske forskjeller

Det er likevel enkelte fysiske og praktiske forskjeller som vil være avgjørende for valget:

- Begge variantene har sin fordeler. Om det er veldig trangt om plassen, for eksempel i et skap, kan magnetventil være eneste fysiske mulighet. Kuleventilen kan på sin side være enklere å forholde seg til for sluttbruker ved at den kan åpnes og lukkes manuelt og har en indikator som viser posisjonen.

- Det som har vært spennende, er å se levetiden på motoren på kuleventilen i forhold til spolen på en magnetventil. Spolen kan stå i et anlegg i 40-50 år og jobbe hele tiden uten at den forringes. Motoren er mer avansert, og krever derfor høy kvalitet om man skal forvente lang levetid.

Nettopp høy kvalitet kjennetegner alle Høiax sine vannstoppere fra Aquasafe og VIWA Watersafe. Det gjelder også de aktuelle kuleventilene, som har vært – og er - gjennom et ufravikelig testregime.

- Ventilene har stått kontinuerlig og åpnet og lukket i laboratoriet vårt hvert 6. sekund, døgnet rundt siden juli 2022. Det vil si rundt to millioner ganger. Om antallet omregnes til én lukking/åpning per døgn, ville den så langt ha fungert i 5479 år! Da forstår man at dette er kuleventiler i absolutt øverste klasse, som er en trygghet for kundene. Det er ikke alle ventiler der ute som er av samme standard, minner han på. 
 

Vil komme stadige nylanseringer

I første rekke vil Høiax tilby kuleventiler med fire ulike varenummer. En forsiktig start, men som vil bli supplert med jevnlige lanseringer av nye produkter i tiden framover som vil variere både i størrelse og måter å «sense» på.

Vi har et bredt sortiment av magnetventiler både vi og markedet er svært fornøyde med. VIWA var første magnetventil med mosjonering, og har alltid ligget i front av utviklingen. Den satsingen vil fortsette i samme takt. Nå legger vi altså i tillegg til et produkt og gir rørleggerne full valgfrihet innen vannsikring - uansett om man sverger til den ene eller den andre løsningen. 

Mye falsk trygghet

Uansett hvor gode produktene er, understreker Rypdal at det er helt avgjørende at også monteringen holder vann.

- Ja, rørleggeren har den aller viktigste rollen. Om hver rørlegger bruker 5-10 minutter ekstra for hver installasjon for å kvalitetssikre at sensorledning, tape, plate etc. er korrekt montert, vil vi få et tryggere system og færre vannlekkasjer. I dag er det dessverre en god del falsk trygghet er ute, nettopp fordi det er blitt slurvet ved montasjen, samt at det finnes mange gamle magnetventiler som har grodd fast på grunn av at de aldri har blitt testet.

- Her ligger et vesentlig potensial for å redusere vannlekkasjer!