En miljødeklarasjon er et dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. EPD står for Environmental Product Declaration og brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III og lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Metodene er standardiserte, noe som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Samarbeidet med NORSUS

- Vi har fulgt de gjeldende standardene som bestemmer hvordan det skal gjøres for å få det sertifisert og publisert på EPD Norge. EPD Norge tilbyr også systematikk hvis du ønsker å gjøre det hos dem, men vi har valgt å gjøre det selv, med forskningsinstituttet NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) som samarbeidspartner, forteller Pinderød.

NORSUS har stått for systematikken og kvalitetssikret dataene, mens Høiax har stått for input av data, helt ned på detaljnivå.

- Vi har tatt alle komponenter som inngår i produktet og laget oss en komponentliste, og deretter funnet ut hvilke typer materialer det består av, høyde og vekt og hvor i verden det kommer fra. Kommer det en komponent fra Sverige, så har det én miljøpris, kommer det fra Kina, har det en helt annen miljøpris.

- Beregnet gjennomsnittlig livslengde på produktene er 17 år. Det er altså ikke bare det det koster å ta seg en dusj miljømessig som skal dokumenteres, men hvilket miljøavtrykk produktet har i bruk gjennom hele sin levetid hos forbrukeren, understreker Pinderød.
 

Hele livssyklusen

- Høiax har også tatt produkter som har vært i bruk tilbake igjen og tatt de fra hverandre, for å se hva vi kan gjenbruke og hvor langt de transporterer avfallet, og også hvor avfallet går videre etter at vi har levert det, forteller administrerende direktør Thomas Buskoven i Høiax.

Hans Wernersen, kommersiell direktør i Høiax, påpeker at det er fullt mulig å stoppe ved sluttbruker og hoppe over resirkuleringen i denne prosessen.

- Men vi i Høiax har valgt å lage våre EPD-er fra produktets start til det er ferdig resirkulert – det vil si hele livsløpet. Den jobben Berit har gjort, er vanvittig stor og grundig. Vi snakker om 16 sider med data for hvert produkt, påpeker Wernersen og Buskoven.  

En tredjepart i utlandet som har verifisert prosessen, og kontrollert at de dataene som Høiax og NORSUS har lagt fram, er korrekte.

-  Og ikke nok med det, men vi fikk ingen anmerkninger heller på det arbeidet som er gjort. Det har vi grunn til å være stolte av!

- Høiax er med det den første berederleverandøren i Norge som har EPD-sertifisert og – publisert produkter med et miljøsertifikat – og ifølge EPD-registeret foreløpig den eneste i skrivende stund. Det er veldig stas, men først og fremst viktig for kundene, sier Wernersen.  

- Det blir snart helt avgjørende å velge produkter med EPD-dokumentasjon i prosjekter om man skal få jobben. Vi har det nå allerede på mange av våre varmtvannsberedere, blant annet våre etterspurte Connected-produkter. Dette arbeidet inngår nå i våre rutiner, og vil være et kontinuerlig arbeid i tiden framover.

- En annen faktor, er at vi faktisk har tatt både jobben og kostnadene. Alle vil ha det, men ingen vil betale for det. Og det er store beløp vi snakker om, påpeker Wernersen.    
 

Kortreist produksjon

Buskoven trekker fram at selskapet, med base i Fredrikstad, nå høster gevinst av at det jobbe lokalt.

- Vi har sprøytestøpfabrikken 50 meter unna oss, som påvirker EPD-innholdet. Altså miljøavtrykket. Tankegangen til Høiax er å jobbe lokalt og insource arbeidsoppgaver. Nå får vi betalt for det.

Han er ikke i tvil om at den investeringen som er gjort i dette arbeidet, vil gi god avkastning på sikt.

- Norge er veldig langt framme innen EPD-arbeidet, og snart blir det et lovpålagt krav til byggebransjen og byggherrer for at vi skal nå våre klimamål. Da er det hyggelig å kunne si at vi har tatt det alvorlig og allerede har alt på stell. Det tror vi også vil bli en fordel for eksporten vår framover. Selv om ikke de er så kjente ennå i mange andre land, vil de samme kravene komme der.

- Nå har vi konkrete tall på våre beredere, som forhåpentligvis bidrar til at vi blir valgt i prosjekter – vel og merke om landets klimamål er mer enn bare festtaler. Det er veldig positivt for Høiax at vi faktisk kan dokumentere gjennom EPD Norge hvilket fotavtrykket produktene setter. I tillegg er EPD-ene i realiteten et verdidokument for rørleggerne. Det er mange som ennå ikke skjønner hva det her er, men de har hørt om det og det vil bli stilt krav om EPD-er. Med våre produkter i porteføljen, kan de si; «ja, vær så god».

- Med EPD-er på plass, gjør vi våre kunder enda mer lønnsomme!