Gregers kvartal består av 258 leiligheter fordelt på seks bygg på seks til åtte etasjer. I tillegg til leiligheter vil området inneholde barnehage, næringsarealer, parkeringsgarasje og tekniske rom – totalt 33.300 kvadratmeter BTA. Assemblin står selv for prosjekteringen av prosjektet.

Gregers kvartal eies av Eiendomsplan og USBL. Prosjektet ligger midt mellom nye Løren T-banestasjon og boligprosjektet Brødfabrikken, like i nærheten av boligprosjektet Krydderhagen, som Assemblin tidligere har vært med å bygge sammen med AF Gruppen.

Kontrakten ble signert 21. desember 2021. Prosjektet gjennomføres i tre byggetrinn, med oppstart for Assemblin i mai 2022. Prosjektet skal etter planen overleveres i september 2024..