Trioen representerer et av de fremste fagmiljøene innen trykkreduksjonsventiler, tilbakeslagssikringer, filtre og multifunksjonsventiler. 

Les: Derfor bør du unngå installering av kategori 4-ventil på sprinkleranlegg

Ute etter oppmerksomhet?

- Sandmæl er jevnlig ute i mediene med kritiske innspill, også til egen bransje. For et par år siden snakket han om at det var mangelfull service og vedlikehold på sprinkelanleggene som var problemet. Denne gangen angriper han kategori 4-ventilene, eller nærmere bestemt filtrene, som han mener kan tette seg og derfor representerer en fare for brannsikkerheten. Er det da filteret og ventilene som er problemet, eller er det mangle ettersyn og vedlikehold som er den største utfordringen?, spør de. 

- Når vi vet at det er 30.000 sprinkleranlegg som aldri har blitt kontrollert – det vil si at det faktisk ikke er blitt sjekket om anleggende fungerer -, er han på ville veier med et slikt teoretisk utspill. Du kan ikke drive brannsikkerhet om du ikke følger opp anleggene – inklusiv filtrene, så dette handler nok mest om behov for å få oppmerksomhet for Sandmæl. 

Helgerud sier de har vært i dialog med fabrikken for å høre om de kan droppe filter på sprinkler. Men da står kunden selv ansvarlig om det blir skader på ventilen ved brann, påpeker han. 

- Når man åpner alle sluser i anlegget og banker på med store vannmasser, kan det komme små partikler inn som vil ødelegge ventilen og vi kan ikke tilby garanti. Det samme skjer om man setter inn filter med større masker. Jeg tenker at om det er så mye smuss og avsettinger i vannet, vil skape problemer for sprinkelhodene også. Men det er aldri et tema. 

Og hvor ofte løses et sprinkelanlegg ut?, spør han retorisk. 

- Det store spørsmålet er om man vet at anleggene fungerer uten ventilen og filteret.

På lag med bransjen

Helgerud, Fjordvang og Syversen understreker at de gjerne spiller på lag med bransjen og myndighetene for å finne de optimale løsningene. 

- Om de ønsker endringer, er vi selvsagt lutter øre. Men skal man bruke kategori 2- ventiler, må man i dag sende en avvikssøknad i hvert tilfelle, nettopp fordi det bryter med et nasjonalt lovverk – Drikkevannsforskriften - som beskriver hvordan vårt viktigste næringsmiddel skal sikres. I dette tilfellet oppfordres det derfor til å bryte loven, noe som ikke er opp til en enkeltperson å bestemme!