Alle de tre aktører har et genuint ønske om å være en kompetansepartner for rørleggerne. Og hva er vel da mer naturlig enn å gå sammen om å skape et miljø nettopp for det? Den første samlingen skjer altså 15 juni, med sprinkler og tilbakeslagssikring som tema. 

Ledende aktører

Resideo er Europas ledende produsent av tilbakeslagsventiler (NS-EN 1717), trykkreduksjonsventiler og filter, samt varme- og komfortløsninger. 
Victaulic er en verdensledende produsent av mekaniske kuplinger til komplekse applikasjoner som brukes i de mest krevende miljøer. Blant det store produktsortimentet, finner vi komplette rillesystemer for sprinkler og varme/kjøl-systemer, som har fått stor utbredelse i det norske markedet. 

- Budskapet vårt er at rørleggeren trenger økt fagkompetanse i en hverdag som favner svært mange områder, og vi ønsker å tilby den kompetansen, sier Tom Fjordvang, Business Development Manager Norway & Sweden hos Resideo. 

- Resideo og Ahlsell har samarbeidet tett over mange år, nettopp i forbindelse med kompetanseheving. Og jeg har vært så heldig å bli kjent med Daniel (Larsson) hos Victaulic, som deler den samme lidenskapen med å gjøre noe ekstra for rørleggerne. Daniel og jeg har hatt litt kurs og noen foredrag sammen, og nå samler vi alle våre ressurser og inviterer til denne samlingen. 

Kunnskap er penger!

Daniel Larsson har tittelen Sales Engineer Fire Protection hos Victaulic. Han er ikke i tvil om at behovet for kunnskap knyttet til sprinkleranlegg er stort. 

- Kunnskap er penger! Dette er en gyllen anledning for oss å kunne gi rørleggere praktisk og teoretisk kunnskap som de faktisk kan bruke når de kommer ut på sine respektive arbeidsplasser. Jeg har stor forståelse av at mange rørleggere kvier seg litt for å ta tak i sprinklerarbeider, da det er et vesentlig regelverk å forholde seg til. Jeg håper derfor at daglige ledere og prosjektledere ser at vi har en så spennende agenda på samlingen, at de ser verdien i at ansatte bruker 4 timer hos Ahlsell. Det er en rimelig investering i merkunnskap!  

- I tillegg får vi vist fram våre ansikter og får en ypperlig mulighet til å skape gode relasjoner med rørleggerne. 

Denne gangen vil det handle om tilbakeslagssikring og sprinkleranlegg, og Larsson mener det kan være starten på et enda mer omfattende samarbeid i tiden framover. 

- Til slutt har vi fått overført all vår kompetanse til rørleggerbransjen, sier han med et smil. 

Rigget for kompetanseoverføring

Vidar Seigen, salgsansvarlig VVS Oslo og Akershus, er glad for å kunne benytte kompetansesenteret på Kløfta til slike samlinger, og skryter uoppfordret av sine medspillere hos Resideo og Victualic. 

- Det er utrolig bra å ha slike leverandører som ikke bare er interessert i å stille seg opp og i butikken for å vise frem produktene, men som faktisk brenner for å dele kompetanse og setter det ut i praksis. Her gir vi rørleggerne muligheten til å «tukle og klå», få informasjon og lære noe. Så ja, det er gøy å gjøre noe betydningsfullt sammen med våre samarbeidspartnere i kompetansesenteret, som er rigget nettopp for å overføre kompetanse mellom mennesker. 

Hans kollega Jørgen Børsum, salgssjef VVS Oslo/Akershus, påpeker at Ahlsell også vil bruke denne arenaen for å øke kompetansen innad i salgsteamet i samarbeid med deres egen sprinkel avdeling, Ahlsell Sprinkler – og med det bli enda bedre til å veilede og rettlede sine kunder. 

- Vi er veldig glade for at vi får denne muligheten til å øke kompetansen internt og ut i markedet. Jeg vet det er mange rørleggere som er usikre på dette området, og derfor setter bort sprinklerjobbene. Vi skal bidra til at de får den tryggheten de trenger til å kunne håndtere det selv. 

En grossist som satser

Fjordvang gir honnør til Ahlsell for at grossisten satser mye ressurser både på intern kompetanseheving og ekstern kompetansedeling, og håper og tror på god oppslutning på denne Rørleggernes fagdag hos Ahlsell 15. Juni. 

- Vi har denne gangen sendt invitasjoner til utvalgte rørleggerbedrifter. Men en slik samling kan vi gjenta mange ganger, dersom det er interesse for det. Det vil jeg tro det er!