Resideo er en ledende produsent innenfor vann, varme, komfort og sikkerhet, med et stort produktspekter blant annet innen tilbakeslagsventiler (NS-EN 1717), trykkreduksjonsventiler og filter, samt ulike varme- og komfortløsninger. Selskapet leverer godkjente produkter for alle væskekategorier, som bidrar til å hjelpe både sine kunder og forbrukerne til en bedre, tryggere og mer miljøvennlig hverdag.

Stor anerkjennelse

Fjordvang tar det som en stor anerkjennelse at nettopp deres produkter og systemer er etterspurte i opplæringsøyemed, og kan fortelle at han nylig har holdt et halvdags kurs for voksenlærlingene hos Rørentreprenørenes opplæringskontor i Vestfold. Både opplæringskontoret i Vestfold og i Buskerud har vært faste innslag på besøkslisten de siste fire årene, og siden har flere koplet seg på, forteller han.

Saken fortsetter under bildet:

Resideio - opplæringskontor-1.jpg

Samspill med Armatec

De siste årene har Resideo gjennomført samlingene sammen med Runar Holm Næss hos Armatec SGP - en av landets eldste og ledende leverandører av utstyr til vannbåren varme. 

En bra match, er både Fjordvang og Næss enige om. 

I tillegg kjenner Tom og jeg hverandre så godt at vi kan supplere hverandre i undervisningen. Jeg kan gjerne bryte inn når Tom forteller om ventilene og komme med eksempler og dybdeforklaringer – og gjerne en god historie, sier Næss. 

- I tillegg forteller jeg om hvilke ekspansjonskar som skal benyttes for ulike behov i varme- og kjøleanlegg, som bidrar til både faglig bredde og god flyt i kursene.  

Han er ikke i tvil om viktigheten i at rørleggerlærlingene får denne kompetansen innen sikring av drikkevann. 

- Det fine med et slikt opplegg, er at deltagerne får svar på spørsmålene umiddelbart, slik at vi kan knekke ned de eventuelle mytene som sirkulerer der ute, sier Tom Fjordvang. 

I løpet av kurset går Fjordvang gjennom bruk av tilbakeslagsventiler i forhold til ulike væsker, behovet for service og vedlikehold etc., og kursdeltagerne får både en teoretisk og en praktisk innføring i produktene. 

- Runar forteller om ekspansjonskar, om deler gladelig kunnskap om varme og kjølesystemer som er meget matnyttet for lærlingene.

- Skaper engasjement

Opplæringskonsulent Ørjan Forberg ved opplæringskontoret i Vestfold bekrefter gjerne at dette er både nyttige og populære innslag for lærlingene. 

- Alle voksenlærlingene skal gjennom 350 timer totalt med teori innen de skal opp til sentralgitt eksamen og senere opp til svenneprøve. Da er det godt å få inn noen som drar opp stemningen og skaper engasjement. Fjordvang og Næss er også gode på å kaste inn bransjerelaterte «brannfakler», som blir behørig diskutert i gruppa. Det er alltid ulike måter å tolke lovverket på som det er greit å utfordre lærlingene på. 

Han påpeker at vannsikkerhet er et svært viktig tema å ha kompetanse på, og har derfor invitert dem tilbake ytterligere en dag for å kople vann til ventilene og teste dem i sitt rette element. 

Saken fortsetter under bildet:

Resideo - Lærlinger (1)-1.jpg

Forberg forteller at dette aktuelle kullet består av 20 voksenlærlinger, som strekker seg i alder fra 21 til 43 år – med et snitt på rundt 26 år. Felles for alle, er at de viser stor interesse for faget. Faglige diskusjoner mellom lærlinger, lærere og leverandører bidrar til økt forståelse for komponenter knyttet til sanitær og varme. Teoribasert undervisning trenger avbrekk innimellom. Å invitere aktører fra bransjen til undervisning ser Opplæringskontoret på som positivt. Erfaringsutveksling er viktig del av opplærlingen som blir gitt. Læreløpet er et trepartssamarbeid, der bedrift, lærling og opplæringskontor arbeider sammen for å gi lærlingen et kunnskapsrikt grunnlag for fremtiden i et spennende yrke.

Positiv endring

Fjordvang forteller at han har observert en stor endring både i engasjementet og kunnskapsnivået i løpet av de årene han har undervist lærlingene, som han betegner som en svært gledelig utvikling. 

- Ja, dagens lærlinger – både unge og voksene - er meget engasjerte og kunnskapsnivået er høyere, noe som gir mange gode diskusjoner. Det er også nødvendig å få inn kompetanse om drikkevannsutfordringer i en tidlig fase, da sikring av drikkevann i årene framover vil være mer viktig enn noen gang. Derfor er lærlinger en ideell målgruppe for oss.

God synlighet

For Resideo er det også nyttig å få en oppdatering av hvilke utfordringer lærlingene har, da det settes stadig større krav til dem. I tillegg er det en del av selskapets merkevare- og relasjonsbygging, sier han. 

- Vi snakker naturligvis mest om det faglige på kursene. Men håper selvsagt at det skal skape en forkjærlighet til vår kompetanse og våre produkter, selv om vi kun berører en liten del av det brede sortimentet vi har innenfor drikkevannsprodukter på slike samlinger.  

For 16 år siden var han selv en av elevene. 

- Jeg husker fortsatt hvem som underviste oss og hvilke produkter som ble demonstrert!