- Under frokostmøtene tar vi for oss ulike, aktuelle temaer som tekniske driftspersonell for bygg vil ha nytte av. Det kan handle om rensing av vann i lukkede systemer, utskiftning av konvensjonelle lys til ledlys, områder innen elektroniske låser, brannsikkerhet, tilbakeslagsventiler, etc. I tillegg har vi årlige faste temaer, som FSE-kurs for våre kunder. Temaene er nærmest utømmelige, og det kommer alltid nyheter og regelendringer i løpet av et år som det er viktig å holde seg oppdatert på.

- Vi er tettest på leverandørene i forhold til nyheter og kan formidle det videre til de som bruker våre tjenester. Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive, så dette har absolutt en reell verdi i tillegg til at det er hyggelig. 
 

Imponert over opplegget

En av foredragsholderne som Bravida hadde på besøk, var Tom Fjordvang, forretningsutvikler for Norge & Sverige hos Resideo, hvor temaet var tilbakeslagsventiler. For å underbygge budskapet, hadde han også med seg teknisk personell fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim på scenen.

- NTNU har utviklet en solid løsning når det gjelder service og vedlikehold på våre tilbakeslagsventiler. De var allerede invitert av Bravida for å delta på frokostseminaret,  noe som passet veldig fint å kunne kombinere med at de fikk fortelle om sine erfaringer med våre ventiler, sier Tom Fjordvang i Resideo.

- At de stiller opp på denne måten, er et tegn på den gode relasjonen vi har bygd opp med NTNU siden 2018.

For Resideo`s del, gir det en positiv effekt i at de får møte kundene til Bravida på denne måten.

- Det gjør at vi kommer mer «hands On». Etter foredraget er det tid til mingling med deltagerne, som viser stort engasjement og som gjerne kommer med mange gode spørsmål. Det er svært positivt og nyttig. Vi kommer gjerne tilbake igjen, noe som allerede er på agendaen for 2024.

Fjordvang skryter av Bravida for et veldig profesjonelt opplegg. 
- Alt var godt forberedt og tilrettelagt, og etter hvert som tilbudet blir enda mer kjent, vil nok også pågangen øke ytterligere. Jeg setter pris på at en ledende aktør tar grep og inviterer inn sine gode kunder. 

Saken fortsetter under bildet:

Tom Fjordvang under sin presentasjon om tilbakeslagsventiler. 

Lytter til innspill

Planleggingen av frokostmøtene i første halvår 2024 er for lengst i gang, og Wold forteller at de hele tiden lytter til innspill fra deltagerne.

- Ja, vi har hele tiden følere ute i forhold til hva de er opptatt av, slik at de får noe matnyttig. Og som avslutning på alle frokostmøtene, oppfordrer vi alle til å komme med innspill.

- Vi er også veldig bevisste på å ha eksterne foredragsholdere fra våre leverandører, slik at deltagerne får informasjonen direkte fra førstehåndskilden. Det hadde ikke vært det samme om det utelukkende hadde vært Bravida-ansatte på podiet. Og når leverandørene kan få understøtte av sine kunder, slik som Resideo gjorde, er det innertier. Det gjør det hele ekstremt troverdig og interessant.

- Vi gleder oss til mange interessante frokostsamlinger i 2024!