- Dette er ikke rørleggerens feil; han gjør det han får beskjed om fra vannverkseier, men jeg råder rørlegger til å informere kunden om konsekvensen av å installere kategori 4-ventil. I verste fall kan de være med på å ødelegge brannsikkerheten, sier Anders Sandmæl til vvsforum.no. 
Sandmæl, som er daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS med base i Oslo, driver opplæring og konsulentvirksomhet innen brann- og sprinkler. Temaet bruk av kategori 4-ventil opptar ham.

Kan være brannfarlig

I Oslo er det et krav om bruk av kategori 4-ventil ved bruk av sprinkleranlegg. Sandmæl mener installeringen strider mot all fornuft. 
 
- Jeg mener det er flere problemer knyttet til dette (se punktene lenger ned i saken) – men overordnet er det stor sjanse for at filteret tetter seg, som igjen vil stenge muligheten for at det skal strømme vann gjennom. Det kan være svært brannfarlig. Det er registrert enkelte tilfeller av glykol fra sprinkleranlegg inn på kommunal ledning, og her er det enighet om at det installeres kategori 4-ventil lokalt i forbindelse med glykolanlegg, så denne risikoen er borte, forklarer Sandmæl.
 
Han mener følgende taler imot installering av kategori 4-ventil: 
 
Dette er en dobbel tilbakeslagsventil med et kammer i midten. Dette kammeret er drenert når det ikke strømmer vann gjennom.
For at denne ventilen skal ha en riktig funksjon må det installeres et finmasket filter foran med åpninger på 1 mm mot 10 mm når det installeres sil i forbindelse med sprinkler. Det er dette filteret som er problemet.
Det er i kommunale ledninger avleiringer i røret. Mange kommuner tillater ikke kapasitetsprøve – tappe ut nødvendig vannmengde til sprinkleranlegget. Årsaken er at denne økte vannstrømmen i kommunale ledninger medfører at avleiringer løsner – det blir urent vann og misfornøyde abonnenter.
Disse avleiringene vil løsne også ved en brann og utløst sprinkler – dermed vil filteret gå tett og sprinkleranlegget mister sin funksjon.
Det er et stort trykktap i ventilen når den og filteret er ny, det vil øke betraktelig ettersom filteret tettes. 

Saken fortsetter under illustrasjonen:

Tilbakeslagsventil - kategori 4 Løsningen til Sandmæl (1)-1
Denne løsningen mener Anders Sandmæl bør erstatte Oslo kommunes krav om installering av kategori 4-ventil. – Sett inn en stengeventil, en testventil og en kategori 2-ventil, sier han. Foto: Anders Sandmæl.

Reduserer trykk på 1 bar

Rørleggermester Øivind Ask er daglig leder for Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS med base i hovedstaden, og er godt kjent med problemstillingen:

- Det er i dag mange diskusjoner om kategori 4-ventil. Et sprinkleranlegg er ved godt trykk i hovedledning ikke avhengig av pumper i de fleste lave bygg uten lagring – men et slokkeanlegg som er mekanisk og ikke avhengig av pumper ser vi på som det enkleste og sikreste i drift. Vi ser dessverre ved flere anledninger at kategori 4-ventil forårsaker en reduksjon av trykket på cirka 1 bar og at dette medfører følgende: 

1. Trykkøkningspumpe må installeres
2. Installasjonskostnadene øker betydelig
3. Usikkerhet ved en større brann grunnet filter før kategori 4 ventil
4. Det kreves langt mer vedlikehold og kostnader rundt dette
a. Kat 4 ventil skal ha service 2 ganger årlig
b. Pumper skal testes og ha vedlikehold

Sandmæl mener han har løsningen:

- Rørlegger skal sette inn en stengeventil, en testventil og en kategori 2-ventil (se tegning), svarer han kontant.

- Enig med Anders, så lenge trykket kan overvåkes på begge sider av kategori 2-ventil og testes, svarer Ask.

Rørleggermester Øivind Ask i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS møter ofte problemstillingen om krav til installering av kat. 4-ventil i Oslo, og mener kategori 4-ventil ved flere anledninger forårsaker en reduksjon av trykket på cirka 1 bar. Foto: Privat
Rørleggermester Øivind Ask i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS møter ofte problemstillingen om krav til installering av kat. 4-ventil i Oslo, og mener kategori 4-ventil ved flere anledninger forårsaker en reduksjon av trykket på cirka 1 bar. Foto: Privat

Setter sin lit til leverandørene

Sandmæl fortsetter: 

- Det er umulig å kjempe mot kommunene i en sak som dette. Hvis vannverkseier hadde vært bekymret for alt vann til sprinkler ville de installert en slik kategori 4-ventil med filter ved avgrening i kommen. Det gjør de ikke for da hadde vannverkseier hatt ansvaret for denne installasjonen. Det er i mange sammenhenger en lang ledning fra kommunal ledning og frem til bygget/sprinkleranlegget. En ledning som kan ha en stor dimensjon og lite forbruk, sier han.

- Vi har vært i kontakt med VAV om denne problemstillingen, og jeg kan forstå av VAV ikke tillater noe annet per dags dato, da det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, men vi håper at noen leverandører finner en bedre løsning på problemet, sier Ask.

- Det er merkelig av VAV godkjenner kategori 2-ventil ved tilknytning kommunal vannledning, men krever kategori 4-ventil inne i bygget. Ved vannavslag på kommunal ledning og lekkasje på stikkledning vil forurenset vann fra grunn kunne komme inn i kommunal ledning dersom kategori 2-ventil ikke virker, sier Ander Sandmæl.

Kommunen åpen for diskusjon

Overingeniør i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Kristin Tyldum Kjøglum, har lest saken. 

 - Jeg skjønner problemstillingen som Ask og Sandmæl løfter fram her. VAV er pålagt å følge standarden, og gitt den vannkvaliteten vi antar det er på sprinkleranlegg så tilsier det at en kategori 4-ventil er nødvendig. Vår erfaring er at ventiler dessverre ikke vedlikeholdes slik de burde, og at de dermed ikke tetter slik de skal. For VAV sin del, er konsekvensen av dårlig vedlikeholdte ventiler en økt risiko for forurensing av drikkevannet. Vi er åpne for å diskutere problemstillingen i bransjen, og Norsk Vann har tatt initiativ til et forskningsprosjekt der de skal undersøke vannkvaliteten på sprinkleranlegg. Dermed kan vi få et bedre beslutningsgrunnlag. VAV skal levere rent vann til alle i Oslo, både for å slukke branner og for å slukke tørsten, og vi kan ikke komme i en situasjon der det ene risikerer å ødelegge for det andre, sier hun til vvsforum.no.