Ski-doo Senteret AS har gjennom mange tiår drevet butikkvirksomhet i Alta.  Hovedfokus er snøscooter, firehjuling, deler, utstyr og klær og de scorer faktisk best i landet på salg av nye enheter. 

Rør og Bad AS i Alta har stått for alt rørleggerarbeidet i de nye lokalene. Rørleggermester Stig-Olav Murberg var aldri i tvil da han skulle velge leverandør. Han har brukt Roth gulvvarmesystem siden tidlig 2000 tallet og han mener det er noe av det beste som finnes på markedet. «Valget falt enkelt på Roth gulvvarme og tappevann, fordi Roth produktene er av veldig bra kvalitet, samtidig med at de leverer den beste supporten», forteller han.

Roth 3.jpg

 Bilde: Roth X-PERT® S5 gulvvarmerør er enkelt å legge. Foto: Roth Norge

Det er lagt totalt 4.800 meter av 20 mm Roth X-PERT® S5 gulvvarmerør på leggeskinner i bygget. Valget falt på dette systemet, fordi Roth X-PERT S5 røret utmerker seg med høy fleksibilitet. Røret er oppbygd med 5 sjikt og innebygd diffusjonssperre. Alle 5 sjiktene ekstruderes samtidig som innebærer at Roth X-PERT S5® blir et homogent, fleksibelt og et veldig sterkt gulvvarmerør, som enkelt festes med leggeskinner.

Rørene er samlet i 6 Roth gulvvarmefordeler skap, og noen av skapene har mellom 6 og 8 kurser.

Roth 2.jpgBilde: Pent arbeid som viser fordelerskapene med fordelerne ferdig montert i en tidlig fase, slik at trykkprøving kan gjennomføres før støping av gulv. Foto: Roth Norge

Kontorene i Skidoo senteret skal temperatur-reguleres med Roth Touchline® SL trådløse gulvvarmestyringssystem med individuelle termostater, og Roth Touchline® SL gulvfølere. «Gulvfølere blir montert da noen i bedriften er «frysepinner», smiler Stig-Olav Murberg.

Utstillingen, verksted og lager blir temperatur styrt av Roth Touchline® SL termostat og Roth sone regulerings ventilsett med reguleringsmotor.  Ved å bruke denne løsningen styrer man hele fordeleren som består av 8 kurser med 1 reguleringsmotor, istedenfor individuell styring av hver enkelt kurs. 

Til prosjektet er alle rør trykkprøvd med 4 bar både før og under støping, noe som ikke er en utfordring, da Roth X-PERT® S5 gulvvarmerøret er godkjent for 70⁰C (kortvarig 100⁰C) ved 6 bars trykk. Anlegget skal styres av CTC Varmepumper med akkumulerings- tank og El Kjele som Back up. 

bygget.jpg Bilde: ​Bygget ferdigstilles i løpet av høsten 2023. Foto: Roth Norge

Bygget ferdigstilles i løpet av høsten 2023. Rør og Bad AS har sanitær anlegg og varmeanlegg med varme pumpe på dette bygget. Sprinkler arbeid utføres av annet rørlegger firma som har de godkjenningene som må til.  På prosjektet skal det benyttes Roth Touchline termostater som også har mulighet for avlesing av luftfuktighet. 

Kontakt din Roth representant om du ønsker informasjon om våre produkter; Kontakt - Roth Norway