Frank Johansen, på et av toalettene i bygget som begynner å nærme seg ferdigstillelse.
Terje Strand, på et av toalettene i bygget som begynner å nærme seg ferdigstillelse.

– Som VVS-entreprenør har dette prosjektet vært utfordrende og ikke minst lærerikt for alle i organisasjonen. For oss har det vært viktig å bidra med spisskompetanse og samtidig få oppdatert vår kunnskapsbase på andre områder. Prosjektet har gitt oss viktig erfaring og kunnskap som vi tar med oss videre til andre prosjekter. Samtidig har samarbeidet mellom prosjekterende og byggherre fungert meget bra i prosjektet, sier Frank Johansen, prosjektleder i Hustad Rør og Hustadgruppen.

Prosjektet er utført som et arbeidsfellesskap mellom Hustadgruppen (Hustad Rør / Gjemnes Rør) og Flataker VVS. Selskapene har felles eiere og har de siste årene utviklet prosjektportefølje sammen. Til sammen er gruppen en av Møre og Romsdals ledende aktører innen rør og VVS, og utfører alle typer rørleggeroppdrag til privat, næring og større prosjekter. 

Rørlegger Maciek Stabusxewski og Terje Strand.
Rørlegger Maciek Stabusxewski og Terje Strand.

Tett samarbeid

Johansen forteller om et tett samarbeid mellom aktørene for å finne de beste løsningene.

– I dette prosjektet har vi jobbet tett sammen med prosjekterende og byggherre for å finne de beste løsningene. Med utgangspunkt i deres ønsker og beskrivelser har vi sammen med vår erfaring kommet fram til løsninger som er implementert i arbeidet og utførelsen. Underlaget har kommer fra gode planleggingsmøter og dialog underveis i prosjektet. Her har byggherre vært lydhør og brukt oss som rådgiver om noe skulle oppstå.

I dette prosjektet har selskapet brukt produkter fra Roth på alt av VVS-installasjoner.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi Morten Øren, Terje Strand, Frank Johansen og Preben Fleicher i dialog om bygget. 

– Vi har brukt produkter fra Roth i mange år og er godt kjent med produktene. Fordelen med produktene fra Roth er at de har kort monteringstid på byggeplassen. Samtidig vet vi at produktene er på lager hos grossister, noe som gir kort leveringstid ut til prosjektene. I tillegg har vi hatt god oppfølging fra distriktsansvarlig i Roth, som også har fulgt opp med kursing, oppdateringer og besøk på byggeplassen. Dette gjør at vi vet vi kan stole på Roth.

– Så langt har byggherre bare overtatt omtrent fem prosent av bygningsmassen så vi har ikke så mye erfaringer fra driftsfasen. Men basert på tidligere fra erfaringer med Roth forventer vi ingen utfordringer eller problemer, sier Johansen.

Lars Ketil Aune, Distriktsleder Midt-Norge i Roth, er også svært fornøyd med prosjektet.

– For oss har dette vært et enkelt prosjekt hvor vi har levert de samme produktene vi leverer i mange andre prosjekter, forskjellen er det store volumet på dette prosjektet. Samtidig har Hustadgruppen vært en god kunde av oss i mange år. Det er en trygghet å ha en erfaren aktør som kjenner produktene våre godt på et så stort prosjekt, sier han.

Saken fortsetter under bildet: 

Bildet: Teknisk rom som viser sprinkleranlegget

Innovative løsninger

Selv om Roth leverer lignende produkter hele tiden, trekker Aune frem flere innovative løsninger.

– Slik vi ser det er tappevannsystemet vårt det mest innovative produktet på markedet. Fordelen vår er at vi produserer produktene selv og har dermed mye større kontroll på produktutvikling. Roth MultiPex® systemet er godkjent som tappevannssystem i Norge, også slik det blir brukt på dette prosjektet. I tillegg har vi godkjenning på varme og kjøling med det samme systemet, noe som gjør det veldig fleksibelt. Siden man ikke trenger verktøy for å koble sammen systemet blir det i tillegg raskt og enkelt å installere.

– Vi er også raske til å tilpasse produktene etter nye krav som kommer. Byggebransjen er i stadig utvikling og da gjelder det å ha riktige, men ikke minst godkjente produkter til enhver tid for alle løsninger, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Det er hele 394 fordelerskap montert på sentralsykehuset

Det er installert 45 660 m rør i rør, 3401 veggbokser Roth Quickbox, 39500 klammer i det nye sykehusbygget.
Det er installert 45 660 m rør i rør, 3401 veggbokser Roth Quickbox, 39500 klammer i det nye sykehusbygget.

Følger opp leveransen

Aune peker på oppfølgingen av prosjektet som en viktig del av leveransen.

– Vi er 100 prosent tilgjengelige for våre kunder uansett tid og stiller opp ved behov både før, under og etter at prosjektet er ferdig. Som produsent og leverandør tar vi ansvar for at våre produkter er de beste produktene for prosjektet og følger opp uansett hva det skal være. Kundene våre skal være trygge på leveransen, noe vi tror er vel så viktig som gode produkter. 

Hva er erfaringene fra prosjektet til nå?
– Til nå har vi bare gode erfaringer med prosjektet og har ingen henvendelser om problemer under utførelse fra Hustadgruppen. Jeg er ansvarlig for prosjektet for Roth og har fulgt opp med kurs ved behov underveis, og selvsagt vært tilgjengelig i forbindelse med andre spørsmål. 

– Vi er veldig godt fornøyde med prosjektet, og gleder oss til at Sykehuset Nordmøre og Romsdal står ferdig og kan ta imot pasienter fra regionen. De vil få et fantastisk flott sykehus, avslutter Aune.

På bildet under ser vi Frank Johansen, serviceleder Hustadgruppen, Lars Ketil Aune, distriktsleder Midt-Norge i Roth, og Terje Strand, prosjektleder i Hustad Rør, på byggeplassen og foran det nye sentralsykehuset.