Espen Ekseth skal ha ansvaret for Innlandet og lokal oppfølging av grossister, rørleggere og entreprenører i området. Erik Andre Kühn starter 1. mars som distriktsleder i Østfold og Oslo og med samme ansvarsområde som Espen. Erik Andre vil i tillegg bistå inne på hovedkontoret til Roth i perioder. 

Espen er 35 år, kommer fra Toten, og er i dag bosatt på Kapp. Han har svennebrev som rørlegger og arbeidet som det i flere år før han skiftet til salg. Han har jobbet hos Brødrene Dahl i Oslo, og deretter hos Heidenreich. I perioden 2018-2022 jobbet han som distriktssjef Innlandet i Heidenreich før han gikk over til Arve Hagen AS som prosjektleder

Frem til 31.12.23 arbeidet Espen som daglig leder og eier i Toten Rørleggerbedrift AS. 

Erik Andre er 33 år, og bor på Tranby. Han har hatt sin læretid i Oras hvor han tok svennebrevet i 2014. Etter dette jobbet han som rørlegger på anlegg i Oras Drammen før han arbeidet som servicerørlegger i Oras Sandvika. I 2018 var han ferdig utdannet rørleggermester og startet sin egen bedrift, Lier VVS AS, som han fortsatt driver.