Denne uken var over 160 medlemsbedrifter og hele 93 samarbeidspartnere samlet på The Qube til kjedens årsmøte i 2023.

Inkluderer vi kjedekonseptene Rørlegger på Hjul og VA Eksperten, er de i dag 678 medlemmer. Og ambisjonene er klare, mange står på tur, både av nyetablerte selskaper og  etablerte bedrifter som ønsker å søke om medlemskap. 

Styrelederen gleder seg over det gode engasjementet og den høye stemningen blant medlemmene som nyter godt av konseptet. 

- VVS Eksperten er basert på frihet, hvor hver bedrift dyrker sin egen kultur og identitet, basert på markedet de befinner seg i. Vi har en annen profil enn de øvrige kjedene. Her er det et klart skille, hvor den enkelte medlemsbedrift beholder sin integritet. Det er et avgjørende grunnlag om skal kunne utvikle og drive egen butikk på en lønnsom og bærekraftig måte. 

Etter at Kai Johnsen overtok som daglig leder, har antall medlemmer blitt doblet. Ranheim – som selv har vært en mannsalder i bransjen og grunnlegger av Østlandske VVS - er ikke i tvil om at den jobben som gjøres på kjedekontoret hver dag er helt avgjørende for at de har kommet dit de er i dag. Det er her magien skapes, sier han. 

- Vi har et dynamisk kjedekontor som hele tiden ser etter forbedringer. Kjeden frigjør tid for oss, og tid er noe vi ikke har for mye av. Kontoret forhandler varer og tar seg av vareflyten, og gjennom dashbordet har vi full kontroll prisene. 

Saken fortsetter under bildet:
VVS Eksperten på scenen -1.jpg

Bildetekst: Kjedeleder Kai Johnsen ( t.h) fikk også en påskjønnelse under middagen av sine kollegaer på kjedekontoret for sitt pågangsmot, og hans evner til å skape entusiasme på kontoret til daglig. Fra venstre ser vi, Birgitte Tunheim, Bjarne Barlaug, og Olav Råken. 

Han får medhold av styremedlemmene Arild Brekke (Brekke Sanitær), Dagfinn Fanebust (Rørkompaniet AS) og Frank Løhre (Løhre VVs AS), som trekker spesielt fram den friheten man har til å handle hvor man vil og til å styre bedriften lokalt, samtidig som man har alle fordelene gjennom fellesskapet.  

- Det er viktig for meg som en liten aktør i distriktet å få til en lokal tilpasning overfor min grossist i Trondheim. Kjeden har lagt til rette for at jeg får lov til å forhandle lokale tilpasninger ut over de felles avtalene min bedrift nyter godt av. På den måten er VVS Eksperten virkelig til for medlemmene. Her er det ingen annen agenda enn å styrke medlemmene, påpeker Løhre.

På spørsmål om hvorfor kjeden tiltrekker seg stadig flere medlemmer, er svaret unisont:

- Her finnes det ingen heftelser. Og summen det koster å være medlem, sparer du fort inn gjennom alle fordelene vi blir gitt. Mange etablerte bedrifter har bitter erfaring med andre kjeder, hvor de nærmest er blitt med i kontrakter og mistet råderetten over egen bedrift. Her er det som sagt ingen slike forpliktelser, og alt overskudd blir pløyd tilbake til medlemmene. Denne friheten er nok selve kjernen i suksessen, og som både rørleggerbedrifter, direkteleverandører og grossister applauderer, sier Arild Brekke.
 
Fanebust påpeker også viktigheten i at alle bidrar til å spille hverandre gode. 

- Kjedekontoret trer ikke konsepter og løsninger nedover hodene til medlemmene. Her henter man gode løsninger som allerede er i bruk hos medlemmer og formidler det til alle. Dermed får vi en verdiskapende erfaringsutveksling uten at det koster kjeden noen ting ekstra, sier han. 

- I tillegg er det selvsagt en maktfaktor at vi er så mange medlemmer, da det gir gode forhandlingskort på hånda overfor leverandørene. 

Styret mener det også er en styrke at det er en bred miks av bedrifter i kjeden. 

- Her er det alt fra de som nærmest driver alene, via de som satser på butikk-konsepter til store entreprenører. En god miks som fungerer veldig bra.  

Priser og heder

Også i år var selvsagt utdeling av priser for årets medlemsbedrift, årets grossistleverandør, årets direkte leverandør, positivitetsprisen, og beste stand på messen. 

Disse fikk pris:

Årets medlemsbedrift i VVS Eksperten: Flaa VVS AS, Kristiansand
Årets grossistleverandør: FM Mattsson 
Årets direkteleverandør: Foss Bad
Positivitetsprisen 2023: Grundfos
Årets messestand: Scala Bad

Satser på bærekraft

Bærekraft er et høyt flagget tema i kjeden. VVS Eksperten bestreber seg for å finne produkter som ivaretar miljøhensyn og at alle deres partnere leverandører følger lover og regler. Et svært viktig signal overfor markedet, mener styret. 

- Det blir mer og mer fokus på klimaregnskap, livsløpsstandard og ombruk, og du får snart ikke oppdrag om du ikke har alt på stell på disse områdene. Vi ser på mulighetene hvordan våre medlemsbedrifter sammen kan bidra til å pushe utviklingen i en grønn og bærekraftig retning, og vi selv jobber målbevisst rundt disse temaene for å oppnå resultater. Dette er en jobb ingen klarer alene, her må alle ta ansvar. 

- I tillegg har kjeden styrke til å kunne kvalitetssikre at leverandørene leverer i henhold til bærekraftskravene. VVS Eksperten vil være en aktiv pådriver mot det grønne skiftet i årene framover, sier de.

Fornøyde leverandører

Mange av VVS Ekspertens leverandører og samarbeidspartnere deltok på messen under årsmøtesamlingen, og også de vi snakket med uttrykte begeistring for kjeden. 

Saken fortsetter under bildet:
Mjaaseth + Kvalheim 2.jpg

Bilde: Johnny Kvalheim, Armaturjonsson (t.v), og Christian Mjaaseth, Villeroy & Boch AS.

- Vi har hatt et bra samarbeid ved VVS Eksperten gjennom mange år, som bare har styrket seg mer og mer med tiden. Vi har gode og tette relasjoner til medlemmene og setter svært stor pris på det gode forholdet vi har opparbeidet med kjeden på flere nivåer, sier Johnny Kvalheim, salgssjef hos Armaturjonsson. 

Administrerende direktør Christian Mjaaseth, Villeroy & Boch:
- Vi har et meget godt samarbeid med VVS Eksperten, noe vi setter stor pris på. Vi opplever dem som fremoverlente, positive og en kjede som ønsker å utvikle seg selv og bransjen. Det er en filosofi vi kan identifisere oss med. Det handler om at man sammen jobber mot de målene man har satt.

- I tillegg er vi trygge på at VVS Eksperten alltid leverer, de holder det de lover. Det er begrenset med ressurser på begge sider og da er vi avhengige av at vi ikke må bruke tid på å følge opp hverandre, men heller bruke energien på å skape vekst og lønnsomhet i hele verdikjeden.