VVS Eksperten er en rørleggerkjede med nær 500 selvstendige rørleggerbedrifter fra Lindesnes i sør til Vadsø i nord. I medlemsmassen er det små, mellomstore og store rørleggerbedrifter, både med og uten butikk. Medlemsbedriftene er selvstendige juridiske enheter med eget organisasjonsnummer. Medlemsbedriftene inngår således heller ikke i noe konsern med VVS Eksperten AS.

- Vår bedriftshistorie er delt i to tidsregninger; en før og en etter at vi ble medlem av kjeden. Vi opplevde nærmest umiddelbart en tydelig, positiv forskjell i driften, forteller Bernt-Tore. 

Følt seg hjemme

Rørlegger Evensen AS har sin base i tettstedet Myre i Øksnes kommune i Nordland. Bedriften har tre ansatte og påtar seg det meste innen rørleggerfaget for både private og næringsdrivende i regionen.

- Men én gang jeg fikk beskrevet hvordan VVS Eksperten driftes, var jeg klar på at det var her vi hørte hjemme. Verdiene kjeden er tuftet på var veldig forlokkende, og jeg meldte derfor bedriften ut av den kjeden vi var tilknyttet den gangen, og inn i VVS Eksperten. Det har vi aldri angret et sekund på!

Han beskriver fordelene som svært mange. Den aller største, er at kjeden er eid av medlemmene. 

- Vi har et styre på vegne av medlemsbedriftene, og vi har prosjektgrupper for butikk og prosjekter. I det hele tatt er det en veldig fin struktur og oppbygging av kjedekonseptet. Ved at vi medlemmene er eiere, står vi dessuten sammen på en mye sterkere måte enn andre kjeder.

Bernt-Tore påpeker også at kjedekontoret jobber kontinuerlig til det beste for sine medlemmer.

- Kjedekontoret inngår gode avtaler med leverandørene og synliggjør medlemmene, som genererer bonuser. Ved at de tar denne jobben for oss, kan vi medlemmene konsentrere oss som det vi skal, og med det produsere mest mulig effektivt.

- Samtidig som en rekke funksjoner er ivaretatt sentralt, har vi medlemmene stor frihet til å velge hva vi vil ta del i og hva vi ikke vil ta del i. Her trer ikke kjeden noe som helst ned over hodene våre. Og når folk kjenner seg fri, oppstår det positivitet, de blir konstruktive og får en god drive i bedriften. Jeg har snakket med mange som har vært med i andre kjeder, som sier at fellesskapet i VVS Eksperten er noe helt annet. 

Får mye igjen for kontingenten

Også Thomas Evensen – Bernt-Tores sønn – er glad for at faren valgte tilhørighet nettopp i VVS Eksperten.

- Det er trygt og godt å være en del av et større fellesskap, samtidig som man blir hørt og ivaretatt selv om man er en liten bedrift. Det er også en helt overkommelig kontingent, som gir oss masse tilbake. At vi har de rette personene i styret og på kjedekontoret, er selvsagt av avgjørende betydning. De er både dyktige og tvers gjennom profesjonelle, samtidig som de er veldig opptatt av å lytte til medlemmene.

Rørlegger Evensen benytter seg av de samlingene det inviteres til gjennom året; det være seg årsmøte, teknisk tour eller kompetanseuka.  Alle er viktige sammenkomster som kopler medlemmer og leverandører tettere sammen, påpeker han.

- Ved at vi eksempelvis kombinerer årsmøter med en messe, blir vi samtidig oppdaterer på nyheter i bransjen av våre leverandører. Også programmet under Kompetanseuka er alltid up to date, med aktuelle foredragsholdere og viktige faglige temaer. Og det sosiale aspektet skal selvsagt heller ikke underslås. Å kunne møtes fysisk og snakke med andre medlemsbedrifter og diskutere felles utfordringer og muligheter, er alltid matnyttig.  På den måten bygger vi nettverk både med leverandørene og medlemmene, og det er hyggelig å kunne si «takk for sist» når vi prates på telefonen.  

Han trekker også fram markedssjef Birgitte Tunheim, som er veldig god på å styre opplegget under Kompetanseuka, og sørger for at det blir maksimalt utbytte for alle – også leverandørene.

- Det koster jo både tid og ressurser for leverandørene å være med på Kompetanseuka, og de er der for å bidra til at vi skal få tilsig av kompetanse.  Det minste vi da kan gjøre tilbake, er å vi vise dem respekt ved å stille opp og være engasjerte. Og utfra de gode tilbakemeldinger vi får fra leverandørene, er også de svært fornøyd med utbyttet. 

Kontinuerlige evalueringer

Som eiere av kjeden, inviteres alle medlemmene til å gi tilbakemelding på de faglige samlingene om hvilke type kompetanse har de lyst til å løfte fram neste gang.

- Vi sender inn forslag på bakgrunn av hvilke behov vi har i våre respektive lokalmarkeder, sier Bernt-Tore. - Markedet svinger jo jevnlig. En stund kan det være veldig fokus på bolig, andre ganger kan det det være vann- og avløp, sprinkling, produkter osv. Ut fra de ulike fokusområdene, plukkes det ut aktuelle foredragsholdere og kursholdere.

- Det gjør at vi som medlem av VVS Eksperten alltid er i forkant av utviklingen i bransjen, og med det kan tilby våre kunder de mest optimale løsningene.