På plass for VVS Eksperten under kompetanseuken i Spania er markedssjef Birgitte Tunheim, medlemsansvarlig Geir Rune Bøkeid og daglig leder Kai Johnsen:

- Vi har et omfattende kursprogram med varierte temaer som dekker flere aspekter av VVS med komfortkjøling, varmeanleggstrykk og ekspansjon, vannbåren gulvvarme, vannbehandling og trykksetting av anlegg. I tillegg tar vi for oss juridiske råd rundt inndrivelse av pengekrav, inkasso, og riktig prosedyrer for det, samt dynamisk ekspansjon, og problemer rørleggere møter i hverdagen, forteller Johnsen.

Årets foredragsholdere er David Zijdemans, Zijdemans Consult, Lasse Ødegaard, Advokatfirmaet Berngaard, Van Ha Doan, Kompa AS, Rune Norstrøm, IMI Hydronic. I tillegg er grossistene Heidenrech ved Runar Svorkmo og Johannes Tveit, og Ahlsell ved Stian Oen på plass og kurser deltagerne om sprinkler og bærekraft og ulike logistikkløsninger. Sammen dekker disse bidragsyterne et bredt spekter av temaer og kompetanseområder.

- Vi er veldig glade for at vi har fått med oss disse dyktige fagpersonene på årets kompetanseuke. Kunnskap og kompetanse blir bare mer og mer viktig skal rørleggerne opprettholde sin posisjon i markedet. Det å kunne tilby tjenester og kunnskap som hører naturlig inn under rørfaget, blir essensielt i fremtiden. Derfor er kompetanseheving et satsningsområde for oss som kjede. Vi har dyktige rørleggere som skal fronte vår kjede, det er vi veldig stolte av, sier Johnsen. 

Annerledes tider

Johnsen forteller at de merker godt at markedet er i endring, og at det det er tøffere tider for mange.

- Men vi som kjede står og er i en god posisjon. Omsetningen er fortsatt god, og vi har fortsatt store varekjøp. Med endringene som har skjedd det siste året i forhold til logistikk og varekjøp, er jeg veldig ydmyk i forhold til at våre over 700 medlemmer, når vi inkluderer alle kjedekonseptene, er lojale og støtter opp om de endringene som har skjedd.

Kjeden hadde en svært positiv omsetningsvekst i 2023, selv i tider hvor bransjen generelt sliter, og hadde et samlet innkjøpsvolum på 1,7 milliarder kroner, som er en øking med 7,3 prosent fra 2022.

Johnsen er fornøyd med utviklingen, men understreker samtidig at det er ingen ting som kommer av seg selv.
- Jeg er takknemlig overfor alle våre medlemmer som vil være med og utvikle oss som en god kjede. Det er alt vi står for sammen som gjør oss sterke. Og det er sammen vi skal nå de målene vi har satt oss.
 

Endret antall årlige arrangementer

VVS Eksperten besluttet i 2022 at de ville endre policyen rundt deres arrangementer. 
- Ved å ha årsmøtet og kompetanseuken annethvert år, i forhold til tidligere år med to store «happeninger» hvert år, føler vi at vi tar et bransjeansvar ovenfor samarbeidspartnere, leverandører og grossister med hensyn til kostnader og dyrbar tidsbruk. Vi tror den endringen også bidrar til å opprettholde interessen og engasjementet blant deltakerne ved å tilby varierte arrangementer med ulike fokus, avslutter Johnsen.