– Vi er svært glade for å få en så dyktig og erfaren person som Lars Jacob Hiim på laget, sier styreleder i Boligprodusentenes Forening Dag Runar Båtvik. Hiim begynner å arbeide i Boligprodusentene i februar for å bli kjent med foreningen, sette seg inn foreningens oppgaver og for å sikre en god overgang mellom Jæger og Hiim. Per Jæger går av med pensjon i 2022 og vil fortsette å lede Boligprodusentene frem til 12. mai neste år.

– Jeg er takknemlig for tilliten og glad for å få denne spennende muligheten, sier Lars Jacob Hiim.  Boligprodusentene representer en viktig næring gjennom bygging av gode boliger og trygge hjem. Jeg gleder meg til å jobbe for rammevilkårene for medlemmene og bidra til den grønne omstillingen i bransjen.