- Det er som regel noen få jenter fra hvert kull som søker utplassering og lærekontrakt hos oss.

Men Lorentzen tror at for å skape et skikkelig arbeidsmiljø for jenter, er det nødvendig å ta inn flere på en gang. Selv om vi ikke egentlig hadde tenkt å ta inn så mange fra samme klasse, gjorde vi derfor et unntak. 
– Første året var to av jentene på utplassering hos oss. De likte seg godt og bidro til at de siste tre jentene også kom til oss ved neste utplassering, sier Lorentzen.
Han legger til at fordi jentene er lærevillige og flinke, valgte de å gi tilbud om lærekontrakt til alle sammen.

– Vi har opplæring i alle rørsystemer, inkludert lodding og gjenging av rør. Dette brukes fortatt i forskjellige type systemer.

– Tenker du å tilby alle de fem jentene jobb?
– Tidligere har stort sett alle som har tatt fagbrev hos oss, fortsatt i bedriften. Noen har gått videre med videreutdanning også. Men hensikten er å ansette alle. Det er målet med det vi driver med.

– Men har dere nok jobb til å ansette fem nye på en gang?
– Ja, vi trenger påfyll av folk. Ambisjonen vår er en jevn omsetning, men jeg er spent på markedet fremover. Vi må tørre å ta inn lærlinger likevel, slik at vi ikke mangler folk til jobber som kommer.

Lorentzen håper og endelig få til å etablere et jentemiljø hos dem. Mange av de tidligere jentene som har kommet til dem, har ofte videreutdannet seg til ingeniører eller forsvunnet ut av bedriften igjen.

– Det trenges ganske mange jenter for å etablere et miljø så de blir, påpeker den daglige lederen.

Kommentarer fra jentene
De fem jentene som er ferdig på skolen til sommeren og som vil gå over hos lærekontrakt hos Midbøe i august er, Malin Byre Skjørestad, Selma Lykke Morken, Anna Pedersen Solberg, Ina Helle og Simone Viste.

– Jeg synes det er veldig bra at vi har kommet inn på samme plass og ikke trenger å være alene. Som jenter i den bransjen, føles det litt tryggere, sier Malin Byre Skjørestad.

Skjørestad legger til at det er en hyggelig bedrift som har tatt godt i mot dem alle. De fikk arbeidsklær og meningsfullt arbeid fra dag en.

– Vi fikk velge om vi ville jobbe innen service eller bygg, men alle sammen ville på service. Det var nok mest fordi det gir litt mer frihet og ikke fullt så likt arbeid hver dag, sier Skjørestad.

Skjørestad synes det er artig å fikse ting hjemme hos folk.

– Først og fremst betyr dette at de ser at det er et behov for jenter i byggebransjen og ikke bare på grunn av likestilling, sier Simone Viste.

Viste legger til at jenter har mye å si for arbeidsmiljøet fordi kvinner og menn naturlig har litt forskjellige egenskaper.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Jentene sammen med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under et happening sist uke

– Det åpner også tanken om dette yrket, for andre jenter på ungdomsskolen som vurdere yrkesfaglig utdanning. Men det er fortsatt en liten vei å gå, sier Viste.

Da Viste valgte utdanning, hadde hun forventet å komme alene i en klasse uten jenter, kanskje maks to.

– Jeg ble svært positivt overraska, særlig fordi alle har fått lærlingkontrakt i samme bedrift. Det er veldig trygt å ha flere jenter rundt meg som jeg allerede kjenner godt. Vi har blitt veldig godt tatt i mot, sier Viste.

Jentene har uttrykt at de håper å få tilbud om jobb når læretiden er over.