Den utadvendte og dyktige 52-åringen er daglig leder av rørleggerbedriften Medby AS i Gausdal i Gudbrandsdalen. Firmaet har i dag 34 rørleggere. Bedriften går veldig bra, og oppdragene kommer er mange. 

Rekrutterer selv

Mens flere bedrifter i Oslo-området sliter med å få tak i folk, er det motsatt hos Medby: Her er det mange som ønsker å jobbe. Og her er det ingen som har sluttet til fordel for konkurrenter.

- Jeg har lykkes svært godt med å rekruttere selv, og har rekruttert rundt 15 rørleggere totalt, sier Medby.

Han har mer på hjertet: 
- Denne uka la jeg ut en annonse på Facebook om at vi trenger folk. Samme kveld fikk jeg tre henvendelser. Ikke fra rørleggere, men fra folk som ønsker å jobbe hos oss, og som kan starte som hjelpearbeider. Mange som kommer hit starter som lærling og hjelpearbeider, og nylig startet en 21-åring og en tidligere ishockeyspiller fra Lillehammer hos oss som hjelpearbeidere. Førstnevnte hadde gått allmennfag på videregående, men ønsket å bli rørlegger. Jeg får svært gode skussmål fra dem som jobber sammen med disse to. Det er svært gledelig, forteller Lars Medby. 

Egen Snapchat-gruppe

Han har en samtale med alle som søker jobb hos ham. Spørsmålet de får er om «det er rørlegger de virkelig ønsker å jobbe med».
- Er de usikre så skygger jeg banen. Skal en jobbe for meg, så må en ha lyst og brenne for faget. Jeg legger opp til trivsel på arbeidsplassen, og følger opp de ansatte ute på jobb. Jeg er tilgjengelig døgnet rundt på telefon, og døra til kontoret er alltid åpen. Det er mange av våre kunder som sier vi har flinke ansatte. Her er det stor yrkesstolthet. Vi har en egen Snapchat-gruppe internt; her kommuniserer alle med hverandre, sender bilder av arbeidet de gjør og spør om hjelp. Det er fantastisk, sier Medby.

Nyansatte settes på prosjekt

Hos Gausdal-bedriften blir lærlinger og hjelpearbeidere med ut på prosjekt for å jobbe sammen med andre. På den måten blir de raskt kjent med verktøy, materiell og kolleger. Og de lærer mye.

- Jeg har gode erfaringer med å gjøre det på denne måten. Skal lærlinger og hjelpearbeidere kun være på service, går det bort mye tid i bil som du ikke får noe ut av. Vi jobber ofte to og to sammen på prosjekter, man er ikke avhengig av å være to faglærte rørleggere, det holder som oftest med en fagmann. Da frigjør jeg en rørlegger til et annet team. Derfor kjører vi med en rørlegger og en hjelpearbeider eller lærling, på den måten lærer hjelpearbeiderne mye og vi kan bruke rørleggere på andre jobber, forteller Lars Medby.