I tillegg får du en forsterkende effekt ved at kvinner blir kvotert inn og dermed tar stadig flere plasser fra guttene. Jeg er redd vi med det kan miste de som har den aller beste målsettingen og motivasjonen! 

Det er markedssjef Jarle Ørnebo i BLS Norge AS som kaster inn denne brannfakkelen i debatten rundt rekruttering til håndverksyrker generelt, og rørleggerfaget spesielt. Det har lenge vært advart mot at vi styrer mot et stort underskudd av håndverkere. I følge prognosene, snakker vi om 90.000 fagarbeidere og håndverkere i 2030. Men å gi jenter fordeler fordi de er jenter, er ikke veien å gå, mener Ørnebo.

Guttene blir taperne

- Å løfte inn jenter som ikke passer inn i studiespesialiseringen inn i yrkesfag, går på bekostning av gutter. Og det er gutta som har størst utfordringer og som sliter med å finne sin plass i samfunnet. Veien inn hadde for mange vært nettopp via yrkesfag. Guttene er taperne i hele det utdanningsprogrammet som har pågått i mange år for å få flere inn i de respektive yrkesfagene. 

Kanskje trenger vi et mannsyrke hvor menn kan få være menn, tenker han høyt. 

- Utviklingen vi har nå, fører til at den rørleggeren vi er vant til, vil ikke være en rørlegger i framtiden. Den rørleggeren vi ser fra nå av og fremover, skal både være en rådgiver og konsulent og skal kunne bærekraft og økonomi. I tillegg skal framtidens rørleggere samhandle i mye sterkere grad med mange andre fag, som tømrere, murere, flisleggere, membranleggere, blikkenslager etc., som krever en helt annen kompetanse. 

- Kravene er blitt mye sterkere, og er i tillegg tilrettelagt for at kvinner kan vinne i denne konkurransen.

Må styrke statusen

Ørnebo mener det også er betimelig å spørre om det «gode gamle rørleggeryrket» er et yrke som har fått den status det fortjener, eller om de fleste i stedet streber etter å komme oppover på den anseelseshierarkiet og heller vil kalle seg eksempelvis «VVS- tekniker». 

- Men samtidig vil det være behov for et yrke basert på et svennebrev. Et yrke som heter «Rørlegger», basert på de folkene som får lov til å bare drive med de grunnleggende, viktige tingene i faget. De som liker å skru og montere, vil bli gode nettopp på det. 

- Skal vi få til det, må man både se en utvidelse - og en differensiering av studietilbudet og være selektive på rekruttering, slik at man vet hva man ønsker å rekruttere. Og ikke minst må man erkjenne at det faktisk finnes noen yrker som egner seg best for kvinner og noen yrker som egner seg best for menn. Det er ikke en selvfølge at vi skal ha det likt over alt i samfunnshierarkiet.

- Poenget er at i stedet for å streve etter å rekruttere kvinner, bør yrkesgrupper som er mannsdominerte heller ta en kikk i speilet og se hvordan de kan skape både bedre kultur og bedre motivasjon til yrket. 

Han forklarer nærmere: 

- Skal de få til det, må de først styrke sitt eget fagområde internt før de går ut med ekstern kommunikasjon. I dag er sjargongen i bransjen slik at man harselerer med hverandres feil i stedet for å bakke opp og støtte hverandre for å gjøre ting riktig. Jeg sier ikke at det er slik i alle miljøer, men ser du på ulike grupper på sosiale medier, er mange blitt redde for å publisere det arbeidet de har utført i frykt for å bli kritisert og harselert med. I stedet bør kolleger og fagarbeidere generelt bygge hverandre opp – og gjerne korrigere og veilede på en konstruktiv måte slik at man får en positiv følelse rundt arbeidet og håndverket. 

- Det vil også skape økt stolthet og økt anseelse av yrket. Etter min mening har man gått i feil retning for å få flere til å velge yrkesfag. I hvert fall har man ikke oppnådd det man har ønsket. Heller det stikk motsatte.

Annerledes krav

Ørnebo er ikke i tvil om at rørfaget har endret seg vesentlig fra tidligere. I dag er det forventet at man skal vite mye mer enn å montere baderomsmøbler og et vannsikkert røranlegg. En trend som bare vil fortsette. 

- Baderom vil utvikle seg enormt de neste fem år, som gir økt krav til å kjenne produktene og forstå kunden. Som rørlegger skal du både være rådgiver og konsulent. En person som bidrar til gode løsningen forbrukeren – kunden - kan trives med gjennom et helt livsløp. Er det en person forbrukeren har tillit til, er det rørleggeren. Men en rørlegger vil ikke ha den samme tilliten som interiørdesigner, da det er et eget fag, minner han om. 

- Hver kunde er unik; hver kjøper av et baderom ønsker å sette sitt personlige preg på badet. Man ønsker baderom med gode konsepter, men som er personlig tilpasset. Det krever bredere kompetanse hos rørleggeren enn man får tilført i dagens utdannelse. Nettopp kompetanse er det rørleggeren skal leve av i årene framover, framfor å gå til grossisten for å få god rabatter. I framtiden er det ingen rørleggere som kommer til å leve av bonuser, mener han. 

Han påpeker samtidig at det foreligger et ansvar for tilknyttede organisasjoner og kjeder om at disse har kompetanseheving på agendaen for sine medlemsbedrifter.

Mye er bra

Ørnebo understreker at det selvfølgelig er mye som er bra i bransjen, men påpeker at det er dumt om ett initiativ går på bekostning av noe annet – som i sum gir et negativt resultat.  

- Rørleggerfaget er beskyttet mot østeuropeisk konkurranse fordi det har svennebrevet. Om du hever nivået og lager et «mastersvennebrev», så må du kalle det et annet yrke. Det er godt nok at man har mastermuligheten gjennom videreutdanning, men man må også passe på at man har rørleggere som faktisk gjør den skrujobben med god kvalitet. Det er der det store behovet er. Om ikke, må vi erkjenne at vi trenger østeuropeere i lang tid framover og legge til rette for det. 

- Hittil har rørleggeren kanskje vært litt for mye opptatt av å beskytte seg selv mot østeuropeisk konkurranse enn faktisk å styrke sitt eget område.