– Målet er at vi skal få flere læreplasser og kunne utdanne enda flere rørleggere. Da må vi være enige om budskapet og sammen vise frem hvor kult det er å være rørlegger i en spennende bransje med mange muligheter og store utforinger.

Egen rørleggerlinje
RørNorge har i en årrekke jobbet aktivt for å rekruttere til bransjen. Blant håndverksfagene er rørleggeryrket et fag i vekst. 

– Det har betydd mye at vi har fått tilbake egen rørleggerlinje. Det jobbet vi for i nærmere 12 år, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rør Norge. Han skal være aktivt med i Rekrutteringsalliansen. 

Prosjektet Bli Rørlegger har vært en viktig del av RørNorges rekrutteringsarbeid.  

– Kampanjen er vellykket mot ungdom, og vi har så vidt begynt å tilnærme oss potensielle voksenlærlinger. Men Bli Rørlegger må hele tiden videreutvikles. Det aller viktigste fremover er å skaffe nok læreplasser. Der må vi stå samlet, sier fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide i RørNorge. Hun er også aktivt med i arbeidet for en Rekrutteringsallianse. 

Tydeligere budskap når vi er samkjørte
Mange av aktørene som nå inviteres med i Rekrutteringsalliansen jobber allerede godt med å rekruttere.  

– Budskapet blir tydeligere og sterkere hvis rørbransjen er litt mer samkjørt, sier kommunikasjonsrådgiver Randi Helen Nodeland i RørNorge. Randi blir også med i rekrutteringsalliansen. 

– Jeg håper vi kan tenke bredt og at vi kan samarbeide og dele for å nå et felles mål. Og hvis det er noen som har lyst til å være med, men ikke er blitt invitert direkte, så ta bare kontakt med oss, avslutter Røiseland.