- Med deres kompetanse på plass, vil vi kunne yte enda bedre support, service og tilgjengelighet til våre små og mellomstore installatører og våre grossister. 

Utdannet i kuldefaget

LK Systems har alltid vært bevisste på å rekruttere ansatte med reell fagkompetanse i salgsapparatet. Kenneth Olsen er utdannet innen kuldefaget, og har jobbet med varmepumper de siste 16 årene. 

- De tre siste tre årene jobbet jeg spesielt mot grossistene, som jeg har trivdes veldig godt med. Det var også det som ga mersmak til å søke meg til LK. Selv om det selvsagt er en del nye produkter å sette seg inn i, kjenner jeg godt både grossistene og den øvrige kundemassen, slik at jeg raskt kan være aktiv ute i felten og gjøre nytte for meg. 

- Innlandet er en region med mange store aktører i sving, og med høy aktivitet. Dessuten er det fantastisk å få inn en med hans bakgrunn. Komfortkjøling blir i stadig større grad en naturlig del av byggene, etter hvert som de blir tettere og tettere.

13 år hos Askim & Mysen Rør

Marius Bye, som har fått Østfold og Follo som «sitt» område, er utdannet rørlegger og kan se tilbake på 13 års fartstid hos Askim & Mysen Rør. 

- Jeg har vært innom de fleste områder som rørlegger, og har på den måten opparbeidet allsidig erfaring i faget. Når jeg nå skal ut til LKs kunder for oppfølging og nysalg, blir det jo en ny hverdag for meg. Men jeg har med meg bred produktkunnskap, og gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang. 

- Med disse tungvekterne på laget, er LK rigget til å møte selv de mest profesjonelle kundene. Dessuten er det et tydelig signal til markedet om at vi satser på stor bredde i kompetansen, kommenterer markedssjefen.  
 

Styrker markedsarbeidet

I tillegg til å styrke seg på teknisk salg har LK Systems ansatt Line Haugs som ny markeds- og driftskoordinator. Hun kjenner bransjen godt fra tidligere og har erfaring fra andre leverandører i samme segment.

- Med vår vekst og utvikling er behovet for en fast medarbeider på drift og markedssiden helt nødvendig. Derfor er vi veldig glade for å få Line på plass, og ikke minst er det en stor fordel at hun kjenner VVS-bransjen, og har vært i mange av våre produktområder tidligere, sier Amble.
 

God opplæring

LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer, og jobber konstant for å utvikle smartere og mer bærekraftige produkter og systemer som forenkler forbrukernes hverdag. Et stort produktspekter å sette seg inn i, men alle nyansatte får en grundig opplæring, påpeker han. 

- Vi sørger både for intern opplæring, både i produkter og systemer, samt at de nye får være med andre ut på kundebesøk. I tillegg er det jevnlige samlinger for nyansatte i vår avdeling i Malmø. 

- Jo, vi ser svært lyst på fremtiden!