- Vi har ambisjoner om å ansette flere kvinner, og støtter det gode arbeidet Ingeborg-nettverket gjør, påpeker Amble og Strand. 

- Det skal være en lav terskel for å bli partner hos oss, og vi er takknemlig for alle som heier på oss, sier nettverkets styreleder Eli Hermine Heyerdahl Eide.

Ingeborg-nettverket ble etablert under VVS dagene i 2016 av Eli Hermine Heyerdahl, som fortsatt sitter som styreleder i alliansen. Hun er glad for å ha fått enda en solid støttespiller i LK Systems, og som heier på det arbeidet de gjør for kvinner i rørbransjen. Det er et kjent fenomen at utdanningen til bransjen fortsatt er svært dominert av menn.  

- Da jeg satte fokuset på jenter for å bedre rekrutteringen, var gjennomgangsmelodien at «Jo, det er hyggelig det. Men vi kan ikke endre noe for å lokke til oss jenter. Vi får ta de vi får». Og jeg husker at en mente at det ikke var penger til å gjøre noen spesielle tiltak rettet mot kvinner. Jeg svarte da at dette ikke handler om penger, men om hvordan vi tenker. Jeg har snakket varmt om bransjen med jenter i årevis, uten resultat. Da forsto jeg at det først og fremst er bedriftslederne vi må snakke med, sier Eide.

- Den første tiden ble nok Ingeborg-nettverket smilt av, kanskje spesielt bak min rygg, noen var nok redd vi skulle gå Kvinnegruppa Ottar i næringen fordi de trodde dette handlet om rettigheter for kvinner. Men etter hvert har bransjen forstått at det ikke primært handler om jenter og likestilling, men bransjeomsorg. Bakgrunnen for oppstart av Ingeborg-nettverket er troen på at denne bransjen blir mer lønnsom og kulere å jobbe i dersom kvinner inntar flere roller og bruker sine ferdigheter på å bidra til utvikling av rørfaget og bransjen. Og hvem vil ikke tjene mer penger og rekruttere bedre

- Nå får vi mange positive tilbakemeldinger fra andre håndverksbransjer, som gjerne skulle hatt noe tilsvarende. Det bekrefter at vi har gjort masse riktig, og det hyggelig å vite at vi befinner oss på et vinnerlag. 

- I dag er det ingen som tuller med oss lenger, slår hun fast.

En annen dynamikk

Daglig leder Thomas Strand er ikke i tvil om at flere jenter i guttedominerte miljøer skaper en helt annen dynamikk, og at det er en styrke å få inn noen som ikke sitter fast i det tradisjonelle tankemønsteret.  

- Men skal vi lykkes, betinger det at det både legges til rette for det og at det forankres i bedriftsledelsen. Man må rett og slett bestemme seg for at de skal henvende seg til begge kjønn for å sikre en god rekruttering.  

Ingeberg-nettverket har i dag mer enn 1000 medlemmer og over 40 partnere, fordelt på Sølv , Gull og Bronse. Bronsepartnere er betegnet som en del av den offisielle heiagjengen til Ingeborg. Videre at «Våre gode støttespillere vil fortelle verden at de heier på, og er med på arbeidet med å få en god kjønnsbalanse i rørbransjen». 

- Vi vil informere om Ingeborg-nettverket på vårt intranett, samt fortelle både svenskene og finnene om hvordan det jobbes i Norge, sier Strand. - Og vi har ambisjoner om at vi ikke skal stoppe med dette, men vil ta ett steg om gangen. Nå er vi i hvert fall i gang.

Saken fortsetter under bildet:

LK Systems  + ElI-1.jpg
Bilde fra venstre: Controller Kristine Sandbu, distriktsansvarlig for Follo og Østfold Heidi Oseth,og Eli Heyerdahl Eide. Både Sandbu og Sandberg er veldig positive til at LK Systems Norge har blitt en del av Ingeborg-nettverket. 

- Må mange til før det blir normalen

LK Systems har ansatt kvinner i ulike roller i den norske organisasjonen, og markedssjef Jarle Amble skriver gjerne under på at det umiddelbart gjorde noe positivt med klimaet. Selskapet har i tillegg til Kristine Sandbu og Heidi Oseth, ansatt Marlen Aarem som prosjektansvarlig/teknisk inneselger/ support. 

- Det vekker litt nysgjerrighet når det kommer en kvinnelig selger i en teknisk bedrift som oss. Men samtidig tror jeg ikke det fører til flere salg. Hun må overbevise råbarka prosjektledere og bedriftseiere om at LKs prefab-skap er de beste. Det er det det handler om, uansett kjønn. Men at bransjen trenger flere jenter; ja, helt klart! 

- Og det må mange til før det er det som blir normalen, minner Eli Hermine Heyerdahl Eide om.