– Jeg er glad for at SINTEF belyser legionellaforebyggende arbeid, men også stor forståelse for interessen for såkalt kombiskap. Slike skap er ukomplisert og plassbesparende, både for trekking av stammen og for selve installasjonen i leiligheten. Vi på LK Systems prefabrikkerer spesial-skap basert på hva bestilleren vil ha og ser at kombiskap er svært populære. Vi anbefaler imidlertid alltid at kaldt og varmt vann holdes adskilt, sier Joanna Öhman, produktutvikler i LK Systems AB i Norge og Finland.

LK Systems ble etablert i 1910 og er i dag en av Nordens største VVS-leverandører. Selskapets produktutviklere arbeider med systemutvikling og brukervennlighet for å bygge kostnadseffektive og rasjonelle installasjoner.
 

Innfrir alle anbefalinger

Hun viser til artikkelen fra SINTEF: «Skal man fullstendig unngå temperatursmitte i tappevannssystemet, er den beste løsningen å plassere systemene for varmt og kaldt i hvert sitt skap», og kommenterer:

– Vi tilbyr funksjonaliteten til et kombiskap med alle de egenskapene som SINTEF fremhever i sin artikkel som gode løsninger for denne typen installasjon. Det vi har gjort er enkelt og greit å separere KV-delen fra de varme installasjonene. Vi har plassert kaldt og varmt i hvert sitt skap, akkurat som Sintef anbefaler.

– Vi har plassert KV-stammen utenfor skapet slik at den ikke blir påvirket av varmeinstallasjonene. Dette er også en enhet som monteres på lignende måte som tradisjonelle kombiskap. I tillegg har løsningen kortere ventetiden for kaldt vann. Dette er ofte et komfortspørsmål som blir glemt i prosjekteringsstadiet, sier Öhman.
 

Uklare krav i TEK17

Hun forteller at slike løsninger dessverre ikke er godt kjent i det norske markedet.

– Jeg tror forklaringen på at disse produktene ikke er utbredt i Norge er fordi kravene i TEK ikke er klare, og det kan være manglende kunnskap hos bestillerne. I tillegg har sluttbrukerne i en flerboligblokk begrenset mulighet til å påvirke og stille krav. 

Hun peker på TEK 17, kapittel 15-5b, som sier at bakterievekst skal forebygges. 

– Kapittelet sier imidlertid ikke hvordan det skal gjøres, og det blir opp til bestilleren å tolke hvordan dette skal utføres. Det ville også hjulpet oss i bransjen hvis Folkehelseinstituttet og DFB kunne blitt enige om hvilke temperaturer vi skal holde i varmtvannet. Kravene i de nordiske landene er akkurat de samme, nemlig å forebygge legionella og bakterievekst. Vi savner allikevel tydeligere krav og retningslinjer for hvordan det skal gjøres.

– Nå har vi testet trerørssystemet UNI-X SAFE hos SINTEF for å se hvor stor forskjell det ble i kaldtvannstemperaturen ved å separere kaldt og varmt vann. Vi har testet løsningen i laboratoriemiljø med gode resultater, og ser frem til å følge opp disse installasjonene i virkelige driftsmiljøer, avslutter Öhman.