Byggherre på prosjektet er Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE), med Åsen & Øvrelid Nordvest AS som hovedentreprenør og Xpro som prosjektleder. Bravida Ålesund Rør ble valgt til å utføre VVS-arbeidet – et naturlig valg av et firma med solid lokal forankring og kompetanse. 

Røravdelingen i Bravida Ålesund Rør har utspring i Helge Lid AS, som tidligere var det største rørleggerfirmaet i Ålesund og omegn. Flere av de tidligere ansatte i Helge Lid AS er nå i Bravida Ålesund Rør, og har med andre ord lang erfaring i bransjen.

Bravida Ålesund Rør og LK Systems

Avdelingssjef for røravdelingen i Bravida Ålesund Rør, Ole Harald Vadseth, kan fortelle at de leverer prosjektbaserte rørentrepriser til både offentlige og private utbyggere. De leverer alt av installasjons- og servicetjenester innen vann, avløp, energi, varme, kjøling og sprinkleranlegg.

– For Bravida Ålesund Rør har det vært viktig å finne en leverandør som leverer et bredt spekter av gode produkter innen fagområdet. Her har LK Systems vært en god match i en årrekke, sier Ole Harald Vadseth. Han forteller at de på så å si alle prosjekter leverer produkter fra LK Systems. Han opplever kundeservicen som ypperlig. – Det er tett oppfølging hele veien, spesialtilpassede og spesialutviklede produkter tilbys ved behov, og utfordringer som oppstår underveis blir tatt hånd om på en god måte. Vadseth forteller at han har brukt LKs gulvvarme i 30 år, helt siden han selv jobbet som rørlegger på 90-tallet, og påpeker at det hele tiden har vært en god produktutvikling i tråd med tilbakemeldinger fra kundene.

Samarbeid med LK Systems på Kolvikbakken ungdomsskole

På Kolvikbakken ungdomsskole har LK levert tappevann, gulvvarme og gatevarme-produkter. Gulvvarme og gatevarme prosjekteres på teknisk avdeling hos LK. 

LK har også levert LK Pal (Alupex) til varmeanlegget, det inkluderer gatevarmen, gulvvarmen og ventilasjonsbatteriet. Vadseth påpeker at Alupex har lengre levetid enn stålrørene som tradisjonelt brukes, noe som helt klart har noe å si for valg av produktet. 

Saken fortsetter under bildet:

røropplegg alupex-1.jpg
Røropplegg Alupex

– Man er kanskje vant til stålrør og at dette er billigere, men vi har gått over til Alupex på nesten alt. Vi velger det til tappevann også, istedenfor kobberrør. LK tilbyr rørdimensjoner fra 16 mm til 75 mm i sitt brede Alupex-sortiment, noe som forenkler arbeidet, reduserer mengden avfall og er mer holdbart. Det er bra, også fra et miljøperspektiv.  

Saken fortsetter under bildet:

LK Gulvvarme + gulvarmeskap 1.jpg
Gulvvarmerør i leggeskinne​                                                                   Gulvvarmeskap i støpefase

Det er levert skreddersydde, prefabrikkerte gulvvarmeskap til prosjektet. Disse er bygget hos LK Prefab.

I bygget er det også installert automatisk lekkasjesikring fra LK. Byggherren foretrakk en ledningsbasert løsning, siden driftspersonalet i kommunen ikke ønsket sensorer som det må byttes batteri i. Dette er ikke standard hyllevare, og det er få som klarer å levere dette i dag. Ole Harald Vadseth trekker fram LKs representant i området, Jørn Antvedt, som har bidratt med å skreddersy en løsning som dekker hele bygget på en god måte. Dette samarbeidet setter Vadseth høyt.

–  Jørn og jeg diskuterer og finner fram til løsninger sammen, så får vi det slik byggherren ønsker. Det gjelder ikke bare lekkasjesikring, men også andre løsninger som sikrer optimale resultater. Dette, sammen med en stor grad av tilgjengelighet og oppfølging, gjør det lett å bruke LK både i dag og i fremtidige prosjekter!