- RørNorge har vært svært kritisk til forslaget fra tidligere arbeidsminister Hadia Tajik om å forby innleie på Østlandet fordi det tar bort fleksibiliteten i markedet, sier Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Alternativene til innleie som regjeringen foreslår er uholdbare og vil kunne ødelegge faget og gi færre læreplasser, og ikke flere. Nå håper vi en ny minister ikke gambler med næringen, men trekker forslaget tilbake.

RørNorge har den siste måneden jobbet aktivt for å hindre at Tajiks forslag blir vedtatt. Hadia Tajik gikk tidligere i uken av som minister etter urettmessig å ha fått bostøtte.

Dårlige fleksibilitetsmekanismer
– Intensjonen til arbeidsministeren om en god og sunn byggenæring er riktig god, men tiltakene må treffe og ikke gjøre vondt verre. 

Regjeringen mener i forslaget om å forby innleie, at bedriftene kan bruke det de kaller andre fleksibilitetsmekanismer, og peker på at bedriftene kan permittere mer, si opp folk, bruke mer overtid eller mer deltid.

– Permittering og oppsigelse. Det er ikke det vi vil ha det. Rørleggeryrket er et attraktivt yrke med fulle stillinger, god lønn og forutsigbarhet. Det er slik vi vil at yrket skal være. Og det er det som gjør at mange vil utdanne seg til faget.

Innleieforbud = flere utenlandske bedrifter
Røiseland sier Rørleggerfaget er populært. I 2021 hadde rørleggerbedrifter i Norge 2026 løpende lærekontrakter. Lærlinger kommer fra videregående skole eller er såkalt voksenlærlinger.
 
– Bedriftsledere i rørbransjen gjør nøyaktig det politikerne sier de vil ha; bedrifter som utdanner ungdom, men også gir dem med "hull i cv-en".

Vil ikke et innleieforbud bare gjøre at norske rørleggere får mer å gjøre?
– Det er nok noen som håper det blir effekten, men det er større færre for at det motsatte skjer. Det er først og fremst bedrifter i prosjektmarkedet som får hjelp av bemanningsselskap for å skaffe arbeidskraft. Hvis den muligheten forsvinner, vil det bli færre norske selskap som våger å legge inn anbud på større prosjekter. Da går enda flere kontrakter til utenlandske selskap. Hvis ikke bedrifter har arbeid, tar de ikke inn lærlinger og forholdene blir mer usikre for alle ansatte. I vårt marked må det være litt fleksibelt, på den måten kan bedriften ha mange fast ansatte og jevnt tilsig av lærlinger, sier Røiseland.