Flere ledere i bransjen vår har fyrt av noen kraftsalver mot myndighetene for ikke å ha tilrettelagt for flere skoleplasser, når så mange nå søker til rørleggerlinjen. 895 ungdommer hadde rørleggerlinjen på første plass da de søkte seg videre til 2. klasse i videregående skole. Linjen har plass til 596 ungdommer.  Dermed er det 299 ungdommer som ikke kommer inn på rørleggerlinjen til høsten.

Men viktigere enn skoleklasser, er læreplass i bedrift. Hvis det ikke er nok plasser til at ungdommen kan gå videre til bedrift som lærling, da er verdien av flere skoleklasser liten. Vi gjør ikke rørfaget en tjeneste hvis vi tar flere ungdommer inn på rørleggerlinje, for så året etter måtte si; sorry, vi har ikke lærlingplass til deg.

I dag er det i praksis læreplassgaranti i vårt fag. Alle ungdommene fra rørleggerlinja som er motivert for å jobbe får læreplass.  Det bidrar til å gjøre rørleggerlinja til populær å søke til.

Så har alle saker unntak: Noen steder i landet burde myndigheten ha lagt til rette for flere klasser. Det er oppsiktsvekkende at bare to skoler i Oslo har rørleggerlinje og til sammen 32 elevplasser, når byen har over 630 000 innbyggere og 59 av dem ønsker seg til yrket - og bedriftene skriker etter arbeidskraft. Akkurat i Oslo er det pussig at politikerne ikke tar grep, ikke minst når de samtidig heier på et strengt innleieregime. Rørleggerbedrifter i Oslo har lærlingplass og trenger arbeidskraft.

Likevel i det store bildet er det en stor fordel med oversøking til et fag. Det som er populært vil flere ha. Det hever nivået og bidrar i praksis til at enda flere vurderer å gå yrkesfaglig, teknisk retningen og at folk med ulike bakgrunn og interesse vil bli rørleggere. Det er en variasjon som passer faget godt, bransjen trenger ulike folk til å løse ulike oppgaver.

Nærmere 40 % av lærlingene i rørleggerfaget er såkalt "voksenlærlinger", det er de som kan ha valgt "feil" yrkesretning (fra bakere til sykepleiere) eller av en eller annen grunn droppet ut av skole. Unge - og ikke så unge, mennesker som virkelig ønsker å bli rørlegger har flere muligheter. Den eneste begrensningen er læreplasser i bedrift.

Vår hovedbekymring er at bedrifter i økonomisk nedgangstid tar inn færre lærlinger. Dersom det er fare for permittering – som det er for noen nå, da kan inntaket av lærlinger stanse. Det har faget opplevd tidligere - og det tar årevis å bygge opp kapasitet igjen. Det er viktig at ledere fortsetter å ta inn lærlinger. Det sikrer fremtiden.

Innlegg fra Rørentreprenørene Norge. publisert først på deres hjemmesider.