Nå blir dette på en klar og positiv måte bekreftet med det synlige innspillet fra FON. Senest nå i sommer ble viktigheten av dette poengtert av utvalget, og tiden er nå for lengst kommet for å omsette gode ord og viktige inputs til praksis slik Frank etterlyser.

Alle aktører må bidra til at implementeringen av dette nå virkelig skjer. I påvente av det øvrige viktige Digitaliseringsarbeidet som pågår så er det viktig å få på plass slik grunndata som er så viktig for mange aktører.

«Det er et viktig poeng også fra oss i Byggtjeneste at det ène ikke utelukker det andre, for det er mange aktører i VA- og VVS Bransjen som vil ønske NRF-Nummerenes tilstedeværelse i fortsatt lang tid. Det vil derfor i en ubestemt tidsperiode fremover uansett være behov for «ja takk begge deler» - at det altså nå i første omgang er viktig at det er NRF-Nummerene som berikes med GTIN-Nummere på alle relevante forpakningsenheter»

Brukerene av data må sette krav

Byggtjeneste vil anbefale at FON/VVS-Kjedene, grossistene, entreprenørene og øvrige handelsledd som har behov for dette setter krav og avklarer forventinger i avtaleverket i samarbeide med aktuelle produsenter slik at GTIN på alle relevante forpakningsenheter gjøres tilgjengelig.

Volum, vekt og fysiske mål må være tilgjengelig slik at dette bidrar til en bærekraftig og miljøvennlig logistikk. Byggtjeneste kan bistå leverandører med viktige skritt videre i digitaliseringsprosessen og berikelsen av data inn til NOBB VAVVS-Basen (Tidl. NRF-Basen), der ligger strukturen klar for å ivareta dette. Om en aktør ikke følger opp forpliktelsene som avtales i et slikt perspektiv mellom aktører, så vil det dermed kunne få en handelsmessig konsekvens og det er jo ikke ønskelig.

Vi kan hjelpe leverandørene og næringen med innsikt

Byggtjeneste sitter med full oversikt over tilgjengelige grunndata, også om dekningsgraden på GTIN i de enkelte forpakningsenheter - inkludert tilstedeværelsen av nevnte logistikkdata. De som ønsker en slik oversikt oppfordres til å ta kontakt med oss.

Ingen må glemme at det idag finnes mengder av tilgjengelige digitale verktøy for å kunne oppdatere slik informasjon på en kostnadseffektiv, hurtig og fornuftig måte, og vi har kompetanse og ressurser for å rådgi alle slik at de kan benytte smertefrie og gode prosesser i egen bedrift slik at dette skjer.

Pisk eller gulrot ?

Ja takk, begge deler ! Pisken i dette tilfellet må være kravet brukerne av data stiller til leverandørene, gulroten har nok de fleste i bransjen å se frem til. Også for mange leverandører bør pisken ønskes velkommen – for gulroten vil også de få i form av langt enklere, ressursbesparende og mer fremtidsutrettede rutiner for oppdatering av viktige data ved å forfølge slik fokus.

Forvent at Byggtjeneste skal være en god rådgiver, ta kontakt med oss. Følg oppfordringen fra Frank og sørg for at denne jobben utføres der det er påkrevet. Tilgjengelige logistikk- og grunndata er jo også helt essensiellt for at vår bransje skal drives etter bærekraftige prinsipper, ingen er vel i tvil om at vi må komme ajour med tiden vi lever i. 

Status 220.000

Status pr. i dag i NOBB VAVVS-Basen viser at svært mange leverandører har vært dyktige til å berike og vedlikeholde data på egne produkter i basen – også med GTIN på alternative forpakningsenheter (F-Pak, M-Pak, D-Pak og T-Pak). I basen har vi mer enn 220000 pakninger med GTIN-Nummere. Vi vet at spennet er stort, og for at hele bransjen skal oppnå en mer effektiv og miljøvennlig logistikk ser vi at flere leverandører bør fokusere på å komme opp på et annet nivå på slike tilgjengelige data.

Ta altså kontakt med oss om dere ønsker å vite status på egne produkter, og motta råd om hvordan produktene mest effektivt kan berikes med mer slike viktige og i fremtiden påkrevede data.