- Vi har jobbet lenge «under panseret» med NOBB-VAVVS-databasen, og gleder oss til å fortelle bransjen om status og viktigheten av dette arbeidet under Rørdagene, sier Byggtjenestes administrerende direktør Øyvind Skarholt, Chief Commercial Officer Morten Helland Stensrud, og Key Account Manager Jon Vidar Kleppe. 

Alle tre vil være til stede under seminaret, med Skarholt som en av foredragsholderne. 

- Jeg vil dra noen korte, historiske linjer, men først og fremst være tydelig på hva VAVVS-databasen er og hvorfor dette arbeidet er viktig for bransjen. Jeg vil også komme inn på hvilken fremtidig rolle den vil få, og røpe at det handler om å ta steget fra en «dum» database til en plattform med kanal- og funksjonsvalg. 

- Resten får du høre under Rørdagene! 

Mens Helland Stensrud vil innta en stol i salen denne dagen, finner du Kleppe på Byggtjenestes stand. Også her er det NOBB-VAVVS som har fokus.

- Jeg skal fortelle og vise produktdata og logistikk, og de besøkende kan teste hvordan det fungerer i praksis, sier han.

God interesse

Alle tre gleder seg over at interessen for plattformen er god – som det er for databaser generelt, men legger samtidig ikke skjul på at den generelle kunnskapen om den gjerne kunne vært større. Og at de derfor vil passe på å nå ut med informasjon under Rørdagene. 

- Når vi snakker med bransjen, gir de tilbakemeldinger om at de opplever dette som en stor forbedring på innholdet ved at den får en større rigg med Byggtjeneste som eier. Det er positive signaler, sier Kleppe.  – Tidligere har vi hatt en gruppe med kjernebrukere, nå er det god bevegelse og vi når mye bredere ut. 

Byggtjeneste har jobbet mye inn mot bransjeforeninger som VVP og Rørentreprenørene, samt grossistene, og legger ikke skjul på at det har vært motstridende interesser underveis både når det gjelder standardiseringer og strukturer. Gjennom hyppig dialog og møtevirksomhet har de fått en felles forståelse og klart å få bransjen til å bli enige om regelverk og rammer. 

- Hadde vi ikke klart det, hadde det vært umulig å samarbeide i praksis, sier han.

Ny plattform

Nå er det besluttet å bygge en plattform fra scratch, da løsningen som ble benyttet på bygg ikke lot seg kombinere med tekniske fag og heller ikke NRF-løsningen var god nok.  

- Arbeidene er nå godt i gang med å skape en helt ny, felles plattform som skal gjøre det veldig enkelt for brukerne å benytte, uavhengig av bransje. En ny omforent varegruppestruktur som bransjen har jobbet frem i samarbeid skal godkjennes av Samordningsutvalget om få dager. I løpet av første halvår 2023 skal ny løsning være på plass, sier Skarholt. 

- Det vi er litt spent på nå, er hvordan bransjen vil strukturere seg, bl.a. med den nye, supplerende VVS-interesseforening FON. Et initiativ vi må bli mer kjent med. Vi ser på alle initiativ som positive signaler på at bransjen bryr seg og vil ha utvikling. Uansett ønsker vi å få med de som vil noe konstruktivt og ser verdien i å jobbe effektivt sammen og øke presisjonen på leveransene, sier de.