Skarholt tiltrådte som leder i 2019 etter å ha vært styremedlem i selskapet siden 2012. Han vil fratre stillingen 30. september 2023.

– I de årene Øyvind har ledet Norsk Byggtjeneste har selskapet vært gjennom flere større endringer og selskapet har hatt en meget positiv utvikling. Norsk Byggtjeneste har i disse årene gjennomført flere tunge investeringer, og strategiske veivalg. Nylig ble en fremtidsrettet og brukervennlig løsning for leverandører i NOBB-databasen lansert med stor suksess. Denne løsningen er et viktig fundament mot videre styrking av NOBB som er selskapets kjerneprodukt, og selskapet fremstår nå som solid og godt rustet for fremtiden, sier styreleder Carl Otto Løvenskiold i en pressemelding.

Han takker Øyvind Skarholt  for en solid innsats for Norsk Byggtjeneste og et meget godt samarbeid gjennom mange år. 

Skarholt skal begynne i rekrutteringsfirmaet Compass Human Resource Group AS, der han vil tiltre som partner og medeier.

Prosessen for å rekruttere administrerende direktør har allerede startet opp med mål om å være avsluttet i løpet av tredje kvartal 2023, opplyser Norsk Byggtjenetse til slutt i meldingen..