Jørn har tittelen Avdelingsleder Teknisk kontor Trondheim, og har base på Heidenreich sin nye storstue på Sluppen i Trondheim.  Nylig ble han behørig feiret av sine kolleger, og fikk medalje, diplom og et reisegavekort for lang og tro tjeneste.

- Til og med ordføreren Kent Ranum (H) dukket opp på skjermen. Det var jo veldig stas, sier jubilanten med kledelig beskjedenhet. 

Leif Wangen, Distriktssjef Trøndelag, Midt-Norge for grossisten, har bare godord å si om jubilanten:

- For meg har Jørn Lundhaug vært en utrolig flott og dyktig kollega, som har gitt meg god opplæring og blitt mer som  et forbilde. Hans måte å jobbe på med kunder og historien han har med firmaet er utrolig viktig. Ser han også som et godt forbilde for de yngste i bransjen og i Heidenreich AS. Og i min målestokk er Jørn en ansatt som Heidenreich AS bør ha som en mal i mangt og mye av det vi gjør.

Wangen mener også at Jørn har mange «nøkler» som er viktig for Heidenreich og kunders hverdag i det faglige perspektivet.

- Samtidig har Jørn et fantastisk vesen og personlighet, med god arbeidsmoral og høy kapasitet. Også de han er leder for har en ryddig og humørfull sjef, som vedsetter hans krav om orden og kunnskap.

Jørn Lundhaug, viser stolt frem beviset på lang og tro tjeneste hos Heidenreich.
Jørn Lundhaug, viser stolt frem beviset på lang og tro tjeneste hos Heidenreich.

Flyttet tidlig til Trondheim

Jørn er født i Oslo, og tilbrakte de seks første årene i hovedstaden. Men da faren, som også var ansatt i Heidenreich Oslo, fikk ansvar for å etablere en avdeling i Trondheim (Trondheim Rør), gikk flyttelasset nordover i 1964. 

- Mamma var ikke veldig begeistret. Hun var en urban Oslo-dame, og mente Trondheim var utrolig langt ute på bondelandet da vi kjørte på grusvei gjennom Østerdalen, mimrer han lattermildt. 

Selv stortrivdes han raskt i nye omgivelser, og syntes det var veldig spennende når han fikk være med faren på jobb. Gjennom ungdomsårene, var det sommerjobb på Tunga med plenklipp og rydding i alle ferier.  At han selv skulle gå den samme yrkesveien som voksen, var derimot ikke planen. 

- Nei, jeg siktet meg inn på en lærerutdanning, men fant raskt ut at det ikke appellerte til meg. Jeg var mer praktisk anlagt. Derfor ble det ingeniørhøyskole i stedet. 

 20.juni 1984 ble han fast ansatt hos Trondheim Rør, og siden har han ikke hatt behov for å se seg om etter noe annet. 

- Jeg husker godt at sjefen min sa at «du kan ingenting om faget», og at jeg måtte jobbe et halvt år på lageret for å lære meg alle produktene. Det var egentlig en genistrek, da det allerede den gangen var et stort utvalg av produkter å sette seg inn i. Inngående produktkunnskap gjorde meg bedre rustet til å kunne bistå rørleggerne. 

Utrolig utvikling

Jørns yrkesliv er preget av et fag i kontinuerlig utvikling, hvor det hele tiden har handlet om å holde seg faglig oppdatert. Men også på andre områder, snakker vi om en helt annen verden når han ser i bakspeilet, forteller han.

- Ja, da jeg startet hadde vi jo ikke data og mobiltelefoner, og alt foregikk manuelt. Vi håndskrev ordrebøker med fire lag med blåpapir, og du måtte være hard på labben om det skulle være gjennomslag på de underste kopiene. Den første tiden gikk det på telex, og alle beregninger og kalkyler og anbudsberegninger ble gjort med papir, penn og  kalkulator. Men det fungerte det også! Og selv om det ble store endringer da vi nådde dataalderen, har det alltid handlet om å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for rørleggerne. Det har vært et privilegium  for meg, og jeg har aldri gruet meg for å gå på jobb en eneste dag.

- Hva går tiden til når du ikke er på jobb? Noen spesielle interesser?

- Da handler mye om reiser, hytta i Mosvik, fiske og kona. Men Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, sier han og ler godt.