Heidenreich har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2010 og har et sterkt engasjement for miljøet og bærekraft. 

- Samarbeidet med Tørn er en videreføring av dette engasjementet og et konkret tiltak for å redusere avfall og gi produkter et lengre liv. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i en felles visjon om å redusere avfallet og fremme bærekraftige løsninger i byggebransjen. Heidenreich, med sin lange historie av miljøengasjement ser dette samarbeidet som en naturlig videreføring av sitt ansvar for miljøet. Tørn, med sin digitale markedsplass og fokus på salg av overskuddsvarer, tilbyr en unik plattform for å realisere denne visjonen, sier Geir Vegar Ellingsen, logistikkdirektør i Heidenreich. 

- Vi har sett at fullt brukbare varer blir kastet på grunn av utgått dato, transportskader, brutt emballasje, designendringer eller andre forhold. Disse produktene er fullt funksjonelle og kan benyttes av andre, og dette samarbeidet gir oss muligheten til å realisere mange av våre bærekrafts ideer.

Heidenreichs og Tørns løsning

Samarbeidet har som mål å redusere mengden avfall ved å gi disse produktene en ny plattform og et nytt marked. Tørn tilbyr sin markedsplass, mens Heidenreich tar ansvar for distribusjon. Tørn tilbyr en digital markedsplass der bedrifter kan kjøpe og selge overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer. Plattformen er enkel å bruke og gir en effektiv måte å finne nye eiere for disse produktene på.

- I Tørn har vi spesialisert oss på å selge nettopp overskuddsvarer. Dette er varer som ofte har ligget lenge og er vanskelige å selge. Disse varene krever en helt annen tilnærming og en annen kjøpergruppe enn andre varer. Vi er veldig glade for å ha med Heidenreich som partner. De er en seriøs aktør som har jobbet med bærekraft og reduksjon av overskuddslageret sitt i mange år. At de har valgt Tørn for å løse problemet med overskuddsvarer tar vi som en tillitserklæring, sier Anjali Bhatnagar, daglig leder og gründer i Tørn.

Dagens utfordringer med ombruk må endres til muligheter til fortsatt funksjon

Byggebransjen er en betydelig bidragsyter til avfallsproblemet. Overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer utgjør en betydelig del av dette avfallet. I Norge alene anslås det at byggebransjen kaster over 2 millioner tonn avfall årlig, hvorav en uvisst del bør kunne ombrukes.

- Det er altfor mange produkter i byggebransjen som kastes, men som ved kontrollert demontering, rens og forsvarlig lagring kan få fortsette å leve og fungere i mange år til,” sier Kjetil Grønbakken, Markeds- og bærekraftsdirektør i Heidenreich. 
- Vi jobber for løsninger, som gjør det enklere for bedrifter å ombruke produkter og dermed redusere avfall og spare penger.

En av utfordringene med ombruk av varer er å sikre at dokumentasjonen er gyldig og at garantier kan tilbys. 

- Vi må finne gode løsninger for dokumentasjon og garantier for at ombruk skal bli et reelt alternativ. Vi tror at samarbeid mellom bransjeaktører er nøkkelen til å lykkes med dette, sier Ellingsen i Heidenreich.

Heidenreichs og Tørns ambisjoner

- Samarbeidet mellom Heidenreich og Tørn er et positivt steg i riktig retning for å redusere avfall fra byggebransjen. Ved å gi ukurante produkter et nytt liv kan bransjen bidra til en mer bærekraftig fremtid, understreker samarbeidspartnerne til slutt.