Inntil videre vil begge selskapene operere som før ut i markedet. Begge selskapenes ledergrupper vil derfor bestå som i dag. I tiden fremover vil de imidlertid identifisere områder der det gir fordeler å samarbeide.

Den nye overordnede ledergruppen skal arbeide med temaer som angår begge selskaper i fellesskap.

– Hovedoppgavene for ledergruppen til Assemblin Caverion Norge blir å følge arbeidet i de ulike arbeidsstrømmene som er satt i gang for å utvikle samarbeidet mellom de to selskapene. Den andre viktige oppgaven blir å utvikle en strategiplan for de neste tre årene, sier CEO Torkil Skancke Hansen.

Den nye ledergruppen består foruten Torkil selv av fire representanter fra hvert selskap. Det er fra Caverion adm. dir. Knut Gaaserud, Roar Andersen (forretningsutvikling og salg), Bjørn Arild Lerjemark (Service, Region Øst) og Knut Erik Melstrøm (Growth). Fra Assemblin kommer Jon Hilmo Stolstø (HR), Leif Stensrud (Prosjekt Rør), Geir Nygaard (Innkjøp) og Siri Forsberg (Finans).

En utvidet ledergruppe bestående av samtlige medlemmer i de to selskapenes ledergrupper vil også samles en håndfull ganger i år.