Det vil tilby et bredere spekter av tjenester og bærekraftige tekniske løsninger, og kundebasen vil bli utvidet.

Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin AS, er tildelt rollen som leder for Assemblin Caverion Norge. Han fortsetter som operativ sjef for Assemblin AS og vil også tre inn som styreleder i Caverion Norge AS. Knut Gaaserud fortsetter i stillingen som administrerende direktør i Caverion Norge.

Nytt norsk konsern
Sammenslåingen innebærer at Assemblins og Caverions norske selskaper blir formelt samlet i Assemblin Caverion Norge AS.

I første fase vil de norske virksomhetene bli drevet videre som selvstendige enheter under dagens merkenavn. Det er et mål at selskapene gradvis skal kunne utnytte hverandres styrker for å optimalisere resultatene og tilføre hverandre kompetanse.

Juridisk vil endringen være gjeldende fra april. I perioden frem til dette vil det bli etablert en styringsgruppe for Norge med representanter fra begge selskapene. Styringsgruppen vil jobbe med å fastsette ledelsesstruktur og bestemme rammene og det videre aktivitetsløpet for det første driftsåret. Høsten 2024 vil det utarbeides en felles, langsiktig strategiplan som setter retningen for de neste tre årene.

Styrker begge organisasjonene

– Beslutningen fra Triton kom for kort tid siden. Det er derfor mange detaljer og forhold som fortsatt må avklares. Vi skal nå sikre at den videre prosessen skjer smart, kontrollert og med riktig fokus. Målet er å styrke både Assemblin og Caverion gjennom å hente ut det beste fra begge organisasjonene, sier Torkil Skancke Hansen.

Gjøre hverandre gode
Norden er den eneste regionen hvor begge selskaper er representert side om side. De to lederne er opptatt av mulighetene det gir i markedet.

– I Caverion har vi vært gjennom 150 år med utvikling og endringer. Nå gjør vi oss nå klare til en ny og spennende fase. Assemblin har en tung posisjon innenfor spesielt rørfaget i Østlandsområdet. Caverion har hatt fokus på teknisk flerfaglighet, landsdekkende prosjekt- og serviceavdelinger og nasjonale avtaler, med hovedtyngden av omsetning innen elektro, sier Knut Gaaserud.

– Summen av tilstedeværelse, geografi og faglig tyngde gir oss mulighet til å gjøre hverandre gode gjennom å rendyrke spisskompetanse og egenartene våre, og jeg ser mange muligheter for å betjene begge selskapenes kunder på en enda bedre måte fremover. Etter de første, innledende møtene har vi også sett at vi har mye felles når det gjelder kultur, noe som vil være avgjørende for å få ut synergier gjennom å bygge en ny, stor og trygg aktør, sier Gaaserud.

Butikk som vanlig
– Denne sammenslåingen er en stor hendelse, ikke bare for Assemblin og Caverion, men også for vår eier Triton, som har satt i gang et av sine aller største prosjekter noen gang. Det gjør at de følger oss nøye og kommer til å vie oss stor oppmerksomhet underveis, sier Torkil Skancke Hansen.

– Samtidig må vi ikke glemme at ro og kontroll er viktige egenskaper for å levere et godt resultat. Organisasjonene våre vil trenge tid til å bli kjent med hverandres styrker og svakheter, muligheter og utfordringer. I dette ligger en gjensidig forståelse for at de operative enhetene i begge selskapene skal drive «business as usual» og få mest mulig ro til å utføre jobbene sine. Vi vil etter hvert se på muligheter for samhandling og samarbeid der dette er mulig, men i en tidlig fase vil dette være veldig begrenset og styrt, sier Torkil Skancke Hansen.

Konsernledelsen i Assemblin Caverion Group vil ha følgende sammensetning.

Jacob Götzsche, Executive Chairman
Mats Johansson, Group President and CEO
Philip Carlsson, CFO
Elina Kaura, Legal & Compliance, Group General Counsel, EVP
Åsvor Brynnel, Sustainability, HR and Communications, EVP
Jaakko Wacklin, Operational and Commercial Performance, EVP
Håkan Ekvall, CEO Ventilation Sweden, EVP
Andreas Aristiadis, CEO Heating & Sanitation Sweden, EVP​
Fredrik Allthin, CEO Electrical Sweden, EVP​
Uno Lundberg​, CEO Caverion Sweden, EVP
Torkil Skancke Hansen, CEO Norway, EVP
Tero Kosunen, CEO Fidelix and solutions, EVP
Ville Tamminen, CEO Finland, EVP
Carsten Sørensen, CEO Denmark, EVP
Manfred Simmet, CEO Germany and Austria, EVP
Den nye gruppen vil få hovedkvarter i Sverige.  

Alle juridiske formaliteter er ivaretatt og vil bli fullført i løpet av april