Caverionkonsernets årsresultat for 2023 viser en omsetning på 2,49 mrd. euro (28,5 mrd. kr), opp med 5,9 prosent fra 2022. Justert EBITA ble 123,7 mill. euro (1,42 mrd. kr). Ordrereservene var ved årsskiftet på 1,9 mrd. euro (21,9 mrd. kr).

Gaaserud peker på installasjon, drift og vedlikehold av ladestasjoner for elbil som et av flere områder som har hatt kraftig vekst, og der Caverion nå har serviceavtaler på nær halvparten av landets 7741 hurtigladere. Hver tredje nye hurtiglader ble i fjor levert av Caverion.

– Vi har også god vekst innen energieffektive løsninger i bygg, og der 22 Caverion-prosjekter fikk Enova-støtte i første søkerunde. Det profesjonelle markedet for solenergi er i en spennende utvikling og 2023 ble året der flere større prosjekter ble gjennomført, bl.a. på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Vi har en meget sterk sikkerhetskultur og hadde ‘bare’ fire fraværsulykker (ned fra seks i 2022) og nådde en LTIFR på 1,0, noe som er det laveste i vår 150-årige historie, sier Gaaserud.