BNL mener et bedre utdanningstilbud til de permitterte arbeiderne kan bidra til å holde på verdifull arbeidskraft.

Det skriver de en pressemelding.

– Vår bransje har alltid fulgt de økonomiske syklusene, men mens byggenæringen nå sliter i motvind, er det god fart i norsk økonomi totalt sett. Arbeidsledighetstallene fra NAV for juli viste at det er 1,8 prosent ledige totalt sett i det norske arbeidsmarkedet. Dette gjør at arbeidsledige og permitterte fra byggenæringen har gode muligheter for å finne seg nye arbeidsgivere i andre næringer. På kort sikt er jo dette positivt for den enkelte, men vi som bransje er bekymret for at disse ikke kommer tilbake, sier Kjetil Tvedt, kompetansedirektør  i BNL i meldingen.

BNL skriver videre at de ikke ser noen grunn til at permitterte og ledige skal måtte vente i tolv uker før de kan komme i gang med utdanning, og ber Arbeids- og Inkluderingsdepartementet om å endre dette regelverket.

Bransjeorganisasjonen vil også be om at permitteringsperioden endres fra 26 til 52 uker slik at bedriftene ikke tømmes for kompetanse, og at arbeidsgiverbidraget reduseres fra 15 til fem dager.

– Fagskoleutdanningen er et godt alternativ for etterutdanning mens man er permittert. Utdanningen er etterspurt og ettertraktet. Den gir en kombinasjon av fag, økonomi og ledelse, og passer godt for ansatte med fagbrev. Utdanningen tar inntil to år, noe som kan være en fin tidshorisont gitt markedsutsiktene i bygge bransjen nå, legger Tvedt til.

Flere fagskoler har fortsatt ledige plasser, heter det i pressemeldingen.

BNL opplyser i meldingen at de også er i dialog med fagskolene som kan omdisponere midler fra Industrifagskolen til tilbud rettet mot permitterte og ledige.