Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i byggenæringen går nå sammen om å be staten om endringer i permitteringsreegelverket Vi ønsker blant annet at bedriftene skal kunne permittere i 52 uker, og ikke 26 uker som er regelen i dag.

Adm., direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Nina Solli, har lenge varslet at markedssituasjonen begynner å bli svært krevende i næringen. Hun viser blant annet til tallene for boligbygging, der både nyboligsalg og igangsettelser har stupt de siste månedene.

– Boligmarkedet anses for å være byggenæringens kanarifugl, altså et tidlig varsel om det som skal komme. Og hyttemarkedet er nesten helt stille. Antall solgte nye hytter er ned 64 prosent siste 12-måneders periode. På samme tid opplever vi at private næringsprosjekter legges på is, sier hun.

Solli viser ellers til nye tall fra NHOs medlemsundersøkelse, der det går fram at én av fire mener markedssituasjonen i dag er dårlig. 45 prosent ser med pessimisme på markedsutsiktene neste halvår. 56 prosent sier ordrereserven er mindre enn for ett år siden, mens 14 prosent har økt sin ordrereserve det siste året. Hele 17 prosent av BNLs medlemsbedrifter vurderer å permittere de neste tre månedene.

– Antall permitterte i næringen har økt med nesten 20 prosent siden nyttår, og antall konkurser har økt med 30 prosent. Ingen andre næringer har så mange nye konkurser som vår næring. Vi får også tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at det er langt færre utlysninger fra kommunene på DOFFIN nå, sier Solli.

Enige om to virkemidler

Fellesforbundet ved Jørn Eggum og Nina Solli er enige om at politikerne bør få på plass to virkemidler raskt, senest i forbindelse med neste års statsbudsjett. Solli understreker at det haster å få på plass virkemidlene, og håper politikerne kan vise handlekraft og finne løsninger før 2024.

Dette vil de gå sammen om å kreve, når forberedelsene til statsbudsjett 2024 begynner:

1 ) Anledning til å permittere i 52 uker i stedet for 26 uker.

2)  Kutte perioden arbeidsgiver må betale lønn ved permittering, fra 15 dager til fem dager.

Eggum understreker at de ber om en bransjespesifikk endring i permitteringsreglene for bygg- og anleggsbransjen, og så må det være opp til regjeringen å vurdere om det er mulig å få til eller ikke.

– Det som er viktig å få fram, er at selv om det går godt i noen bransjer, så går det ikke godt i alle, sier han.

Beholde viktig kompetanse

Forskjellen mellom permitteringer og oppsigelser er stor med tanke på å kunne snu seg rundt og komme tilbake igjen til normal drift, påpeker Solli og Eggum, og om staten velger å ta en større del av regningen vil det være et avhjelpende tiltak i en tøff periode.

Det Solli er redd for, er at bedriftene skal miste kompetansen de trenger når pilene peker riktig vei igjen. – Dette er fagarbeidere vi vet at vi trenger når aktiviteten tar seg opp, sier hun, og legger til:

– For oss er det viktig å formidle at dette haster. Vi kan ikke komme tilbake over sommeren og begynne å tenke på det utover høsten. Det er svært krevende tider for bedriftene, og vi mener at dette kan avbøte situasjonen noe. Vi er veldig opptatt av å beholde de fagfolkene vi har bygget opp over tid. Det tar lang tid å bygge opp nye igjen.

Kilde: BNL