Foreningen representerer i dag over 76.000 årsverk i byggenæringen. Fra januar er NHO Byggenæringen den tredje største landsforeningen i NHO, kun slått av Norsk Industri og NHO Service og Handel.  

- Vi ser en jevn tilstrømning av nye bedrifter. De ønsker å være en del av både bransjeforeningen sin, BNL-fellesskapet og NHO. Bedriftene er flinke til å ta i bruk de tilbudene og tjenestene vi tilbyr, kanskje spesielt rådgivning innenfor arbeidsrett. Men de uttrykker også ønske om å være en del av en landsforening som jobber for å bedre rammevilkårene for bedriftene, fortsetter Solli.

Navneskiftet er del av en større forbedringsprosess som endte i en rekke vedtektsendringer under foreningens ekstraordinære generalforsamling i november.  

- Med dagens markedssituasjon og et tøft 2024 foran oss, er det viktig å være en samlet kraft som fremfører behovene til en hardt prøvet næring. Da passer vårt nye navn og visjon godt inn; “Samler byggenæringen, bygger fremtiden” veldig godt inn, avslutter Solli.