Slik beskriver Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Meisingset VVS, den hestekuren og kursendringen selskapet har vært gjennom. Han er veldig glad for at de har kommet seg gjennom den turbulente tiden, og er trygg på at de nå er rigget på best måte for å møte framtiden. 

- Ja, nå driver vi lønnsomt igjen og har funnet vår riktige plass i markedet, sier han til VVSforum.

Sterke voksesmerter

Fram til 2020 hadde FLOW Meisingset VVS stor vekst både i antall ansatte og omsetning, og hadde på det meste rundt 50 faste ansatte på lønningslisten. Det ga vesentlige voksesmerter, forteller Mads når han tar en kikk i bakspeilet. 

- Vi lyktes nok ikke med å knytte til oss den rette kompetansen i vekstperioden, noe som fikk konsekvenser for lønnsomheten i flere store prosjekter. 

I januar 2020 la han alt annet til side og rettet alt fokus på å gjennomføre de nødvendige grepene. I tillegg til de markedsmessige strategiendringene, måtte de gjennom flere runder med nedbemanning. 

- Lite hyggelig, men helt nødvendig. 

Til slutt sto de igjen med 25 ansatte – og var klare for en ny start. Det vil si en spisset satsing på drift og vedlikehold i det offentlige markedet og B2B-markedet, samt å konkurrere om mindre og mellomstore prosjekter.

Skal vokse kontrollert

- Vi er i dag 27 ansatte, og søker etter flere.  I tillegg har vi tatt inn to lærlinger og to praksiskandidater. Nå er vi på offensiven igjen, og ser for oss en kontrollert og moderat vekst i årene framover. Det har vært en tøff tid, men samtidig har vi lært mye av den. 

Han trekker raskt fram kjernen av dyktige og lojale ansatte som har stått i stormen og som har vært helt avgjørende for at de har klart å komme styrket igjennom. 

- Nettopp å se den responsen jeg har fått fra menneskene her, har definitivt vært det mest givende for meg. I tillegg har de aller fleste av våre samarbeidspartnere i leverandørleddet både støttet, heiet på oss og bakket oss opp. At de har hatt tro på oss, har også vært en avgjørende faktor.  Sammen har vi funnet løsninger alle har kunnet leve med. 

- Det er i motgang man ser hvem som er sine venner, minner han om.

Saken fortsetter under bildet:

Mads Meisingset 3a-1.jpg
Mads Meisinget er glad selskapet er en del av FLOW Group, og har mange dyktige mennesker rundt seg. 

Et solid konsern

FLOW Meisingset VVS er en del av FLOW Group – etablert av solide og velrenommerte virksomheter, og som er blant Norges ledende selskaper innen teknisk infrastruktur innen kjernefagene rør, elektro og ventilasjon. Å ha et samstemt styre og et konsern i ryggen med finansiell solidaritet, har vært en stor trygghet i den vanskelige perioden, og har bidratt til å finne gode løsninger. 

- I tillegg har vi nytt godt av de gode rutinene og kvalitetssystemene som lenge har vært innarbeidet i organisasjonen, som er retningsførende i alt arbeidet vårt. Nå så vi virkelig styrken i det å være et lag. 

Han påpeker at hele tanken bak etableringen av FLOW Group, nettopp var for å øke profesjonaliteten og sikre at de hele tiden leverer de tjenestene markedet etterspør i dag og i morgen. 

- Kravene til bygging og drift av bygg har økt suksessivt de siste 20 årene, ikke minst innen dokumentasjon og miljøpåvirkning. Vi skal bidra til at våre kunder oppfyller sine krav gjennom våre tjenester og vår kompetanse. 

Står på grunnfjellet

FLOW Meisingset VVS er nå tilbake på grunnfjellet. Det vil si at de dyrker spisskompetanse på sprinkler-, varme- og kjøleanlegg. I tillegg kopler de på sine søsterbedrifter innen elektro og klima ved behov. Gjennom konseptet «FLOW Signatur», tilbys total drift, vedlikehold og reparasjoner av tekniske installasjoner innen rør, klima og elektro over hele landet, gjennom ett kontaktpunkt. 

- Vi liker å jobbe direkte mot sluttkunden; de som eier bygget. Da kan vi kommunisere og prate mye enklere om løsninger og det er lettere å forstå kunden. På den måten får vi brukt vår kompetanse best mulig for å styrke kunden. Eksempelvis kan det være at byggherren, ved å investere 30% mer i anlegget eller andre oppvarmingsløsninger, vil kutte driftskostnadene såpass at investeringen er nedbetalt i løpet av 5 år.  

- Det er innenfor dette segmentet vi nå har vårt hovedfokus. Vi skal rett og slett være best på drift og periodisk forebyggende vedlikehold, fastslår Mads Meisingset.