FNs Bærekraftsmål som veiviser

FLOW Group jobber for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi erkjenner viktigheten av å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid, og selv om alle målene som er satt er utrolig viktige og vi har aktiviteter som berører flere av målene er våre tiltak i hovedsak rettet mot to prioriterte mål:

Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi tar grep for å minimere vårt fotavtrykk gjennom blant annet å tilby kunder varer fra seriøse leverandører av god kvalitet, fremme varer og tjenester som varer lenge, avfallssortering på arbeidsplassen og gjenbruk der det er mulig.

- I tillegg så tilbyr vi kundene våre vårt FLOW Signatur konsept og vedlikeholdsplaner for å forlenge varigheten på de tekniske anleggene vi leverer, forteller daglig leder i FLOW Group Norge Siv Merethe Berge Røsland.

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene: Våre initiativer for å redusere energiforbruk inkluderer bruk av EL-biler som arbeidsbiler, fremme netthandel og samkjøring, samt å redusere reiseaktivitet gjennom hyppig bruk av samhandlingsformer som Teams og bruk av kollektivtransport på forretningsreiser når de ikke kan unngås.

Skjermbilde-2023-11-17-084404_240207_094522.png#asset:11880

- Dette sikrer ikke bare effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, men også at våre tjenester og operasjoner har minimal miljøpåvirkning, sier Siv Merethe Berge Røsland

Sertifiserte standarder for kvalitet og miljø

Gjennom våre produkter og metoder, søker vi aktivt å redusere miljøbelastningen til et minimum. FLOW sin ambisjon er å bidra til et bærekraftig miljø.

Med det i bakhodet ble det tidlig lagt en strategi om at alle selskapene skal være ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifiserte. Av de få selskapene som ikke har gjort sertifiseringen per dagens dato så etterlever disse allikevel retningslinjene for ISO standardene. ISO sertifiseringen gjør at vi blir mer bevisst og at vi aktivt jobber med kontinuerlig forbedring både innenfor miljø og kvalitet.

-Dette sikrer ikke bare effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, men også at våre tjenester og operasjoner har minimal miljøpåvirkning, sier Siv Merethe. Vi har etablert rutiner for å tilby kundeløsninger med lavt ressursforbruk, minimalt avfall og redusert CO2-utslipp gjennom innovative tiltak som bruk av el-kjøretøy og prefabrikasjon.

-Dette er noe vi er stolte av og selskapene som er sertifiserte bruker ISO logoene på hjemmesiden og i sin markedsføring, forteller Berge Røsland videre, og fortsetter; -Vi må vise frem det gode arbeidet vi gjør, samtidig som det er viktig for oss at det er tyngde bak det vi gjør og sier. ISO sertifikatet er dokumentasjon på dette.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Her fra FLOW Meisingset VVS sin ISO revisjon for resertifisering av sertifikatene i 2023.

Partnerskap for bærekraft

I FLOW Group tror vi på kraften av samarbeid for å oppnå bærekraftige resultater. Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer vi at emballasje vi bruker blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter. Vi jobber også tett med våre leverandører og samarbeidspartnere for å fremme ansvarlig innkjøpspraksis og sikre at våre verdikjeder er i tråd med våre etiske retningslinjer.

Gront-punkt-logo.jpg#asset:11877

Kundeorientert tilnærming

I alt vi gjør, setter vi kunden først. Vi tilbyr kostnadsledende og fremtidsrettede løsninger som er forankret i lokal kompetanse og kreativitet. Vårt målrettet arbeid mot kvalitet og service sikrer at våre kunder får mer enn de forventer. Hos FLOW Group får kundene våre trygghet gjennom hele prosessen, fra første kontakt til ferdig leveranse.

For å lykkes med dette er det også viktig å knytte til seg gode samarbeidspartnere som jobber for det samme som oss, derfor legger vi mye arbeid ned i å inngå avtaler med leverandører som er villige til å strekke seg lenger og spiller på lag med oss, slik at vi lykkes med å skape begeistring hos kundene våre.

- Flere og flere damer inn i selskapene er kjekt å se, sier Røsland.

Menneskene er vår viktigste ressurs

Når vi snakker om bærekraft kommer vi ikke utenom S'en i ESG'en. Dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk gir gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. Så skal vi også huske på at vi er både kollegaer og medarbeidere. I det ligger det at vi respekterer hver enkelt medarbeider sin personlighet, og avviser og slår ned på enhver form for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling.

-Det som også er utrolig kjekt å se er at vi får flere og flere damer inn i selskapene. Som lærlinger, montører og i lederposisjoner. Så selv om kjønnsbalansen fortsatt heller i retning av at vi er flest menn, så er vi på god vei til å jevne det mer og mer ut, forteller Siv Merethe.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Noen av de ansatte i FLOW-selskapene.

Veien videre

FLOW Group forplikter seg til å fortsette å være en ledestjerne innen teknisk leveranse og bærekraft. Vi vil fortsette å utfordre det etablerte, strekke oss lengre og samarbeide tettere med våre partnere for å oppnå en mer bærekraftig fremtid for alle.

-Vi er ikke best i klassen og det er fortsatt mye vi kan gjøre i bærekrafts arbeidet vårt, men vi er opptatt av å gjøre det vi kan og samtidig være troverdige i det vi gjør, avslutter Siv Merethe Berge Røsland.

Vår innsats for bærekraft er ikke bare et ansvar, det er en del av vår identitet og vår visjon for en bedre verden. Vi inviterer våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å bli med oss på denne spennende reisen mot en mer bærekraftig fremtid.

Bildet: Daglig leder i FLOW Group Norge Siv Merethe Berge Røsland