- I dette prosjektet så har vi hatt fokus på optimalisering av vannkvalitet i de væskebårne energianleggene til Oslo skolene. Dersom lukkede varme- og kjøleanlegg utsettes for luft, korrosjon og sedimentering vil effekten reduseres og risiko for driftsproblemer på anlegget vil øke. Dette fører til økte drifts- og energikostnader. Noe av det viktigste er derfor å sørge for at mediet som sirkulerer i anlegget, enten det er rent vann, vann/glykol eller vann/sprit, har en kvalitet som gir gode driftsforhold, sier prosjektleder Espen Yssenmoen i FLOW Meisingset VVS. 

Han forteller videre at prosjektet hadde en stram tidsramme på cirka 3 måneder, men til tross for omfattende logistikk med installasjoner på over 70 skoler i full drift, klarte man å levere på tid.  
- Det var mye takket være våre dyktige produktleverandører og vår tidligere erfaring fra prosjekter med svært utfordrende logistikk. Den beste og enkleste metoden å sørge for god vannkvalitet er å sikre at alle former for gasser, slam og magnetitt effektivt fjernes fra systemet. En vakuumavgasser er den desidert beste metoden å fjerne gasser fra væskeanlegget på. Denne jobber helautomatisk og kontinuerlig med en del av vannstrømmen. Dette vannet avgasses før det behandlede vannet slippes tilbake på anlegget, sier Yssenmoen. 

- Vi har også prioritert viktigheten av å fjerne magnetitt i varmeanleggene.  Magnetitt oppstår når stål, vann og oksygen reagerer med hverandre. Substansen reagerer på magnetisme og er derfor en utfordring for eksempelvis pumpene i anlegget. Magnetitt samler seg ofte i trange kanaler i nye frekvensstyrte pumper og kan forårsake store skader. Heldigvis lar det seg enkelt fange ved bruk av en kraftig magnet.  Denne magneten installeres her i en slamutskiller montert i hovedvannstrømmen, slik at den fanger opp både slam -og magnetitt. 

Prosjektlederen påpeker at tidligere var anleggene grovere dimensjonert enn i dag. Nå er de fleste nye anlegg energioptimaliserte og mye mer kompakte.  Mindre anlegg betyr mindre vannmengder, som igjen betyr mindre rør- og ventildimensjoner. Det øker sannsynligheten for at slam og magnetitt samles opp og tetter ventilåpninger - som igjen fører til redusert effekt og ødelagte tekniske komponenter.

- For å sikre optimal vannkvalitet ved å fjerne de små partiklene i vannet monterer vi i tillegg delstrømsfiltre på samtlige væskekretser. 
Her tas det automatisk ut deler av vannstrømmen fra anlegget, som filtreres før det slippes inn på anlegget igjen. Optimal vannkvalitet betyr mindre energiforbruk, og gjør du en god jobb rundt dette er sannsynligheten betydelig større for at anlegget leverer som tiltenkt på både kort og lang sikt, sier han. 

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. FLOW Meisingset VVS har tidligere inngått rammeavtale for rørleggerarbeider i forbindelse med blant annet årlig ettersyn av energianlegg som varme og kjøleanlegg, ivaretakelse av væskekvalitet og mindre rehabiliteringsprosjekter.

- I denne konkurransen scoret leverandøren mye på svært gode referanseoppdrag som også var godt beskrevet med tanke på plassering, løsninger og produkter, så dette var klart utslagsgivende for valg av leverandør for dette prosjektet, uttaler prosjektleder i Oslobygg KF - Christian André Listerud

Budsjettmidler ble bevilget tidligere i år som en del av en rekke små og store energisparende tiltak i regi av Oslo Kommune, og bakgrunnen for prosjektet er en uavhengig karlegging av vannkvaliteten på alle skolene som ble utført i 2021. Denne resulterte i en omfattende avviksliste med et klart behov for å utføre konkrete tiltak. 

- Tidligere har man jobbet mer stykkevis og delt med denne type tiltak, men nå fikk vi muligheten til å gjennomføre en enhetlig og systematisk utbedring av avvik basert på vannprøverapportene. I tiden fremover logges energiforbruket for å måle forbedringsresultater, og neste høst er det ny runde med væskeprøver hvor man forventer færre avvik og bedre vannkvalitet, sier avdelingsleder i Oslobygg KF, Maren Ormestad Christiansen.

Saken fortsetter under bildet:

Flow - Oslo -1.jpg
Bildetekst: Teamet med VVS-teknikere fra FLOW Meisingset VVS jobber etter en detaljert og systematisk plan for å ferdigstille vannbehandlingsprosjektet til Oslobygg KF

- I tillegg til logistikkutfordringer jobber vi jo med varmeanlegg på skoler i drift, midt på vinteren. Det sier seg selv at vi ikke kan stoppe varmesystemene og sende hjem elevene, så her har vi benyttet smarte metoder for påkobling av trykksatte rør uten å måtte tappe ned systemene. Likevel må en del av anleggene der vi sveiser inn slamutskiller med magnet oppgraderes i helgene for å opprettholde full drift i skoletiden.

- Dette med energiøkonomi er nå et svært viktig og etterspurt område hos våre kunder, og med så mange medarbeidere involvert sikrer vi samtidig bredere og økt intern kompetanse innen vannbehandling av energianlegg, avslutter Espen Yssenmoen.