Til tross for urolige tider og generell lavere aktivitet, kan VVS Eksperten konkludere med at 2022 ble det beste året noensinne. Johnsen sender æren for suksessen tilbake til medlemmene. 

- Kjedekontorets oppdrag er å gjøre hverdagen mest mulig effektiv og lønnsom for våre medlemmer. Men verdiskapningen skapes ved at den enkelte bedrift tør å satse og står på hver dag i sitt lokalmarked.

130 nye medlemmer
VVS Eksperten og kjedene Rørlegger på Hjul og VA Eksperten fikk i sum hele 130 nye medlemmer i fjor, og konsoliderer sin posisjon som Norges største medlemseide rørleggerkjede. 

- Det viser at rørleggerne setter pris på den store friheten de har som medlem hos oss. Her har de stor frihet til å styre sin egen hverdag, men nyter samtidig godt av gunstige betingelser, kompetansedeling, gode administrative verktøy og aktiviteter i regi av kjedekontoret. Som kjede jobber vi aktivt med alle aktuelle temaer som berører bransjen og våre medlemmer om dagen, og vi er svært mottakelig for innspill og tilbakemeldinger. 

Han fremhever også at de legger stor vekt på å drive kjedekontoret mest mulig effektivt.

- I sum har vi et bærekraftig konsept å tilby våre medlemmer. 

I gang med distriktsmøter
Johnsen forteller at de nå er i full gang med distriktsmøter over hele landet. En aktivitet de trives svært godt med. 

- Ja, å komme ut til medlemsbedriftene er noe av det mest givende og morsomste vi gjør. Her kommer vi tett på rørleggerne og medlemsbedriftene og blir oppdatert på hva de er opptatt av, hva som skjer lokalt, konkurransesituasjonen, og eventuelle hvilke andre utfordringer de møter i hverdagen. Den dialogen er svært viktig for oss for å kunne utvikle kjeden ytterligere. 

- Vi opplever svært mye positivt om dagen og vi ser frem imot et spennende 2023.